Reservefonds VvE verplicht sinds 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is het voor elke Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om het reservefonds op orde te hebben. Met dit reservefonds kan er door de VvE gespaard worden voor toekomstig (onvoorzien) onderhoud van het pand. De VvE mag zelf het besluit nemen om deze reserves op te nemen in een Meerjarenonderhoudsplan of middels een minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het pand. Heeft uw VvE deze verplichting al op orde?

Wat is een reservefonds?

Het reservefonds van een VvE kan worden gezien als een buffer voor toekomstig onderhoud aan het VvE-pand. Dit kan betrekking hebben op zowel voorzien als onvoorzien onderhoud. Vanaf dit jaar (2021) is het voor elke VvE verplicht om dit reservefonds aantoonbaar op orde te hebben. Het doel van het reservefonds is dat een VvE spaart voor onderhoudswerkzaamheden, ongeacht wisselingen van eigenaren binnen de VvE. Hierdoor wordt vermeden dat een VvE voor financiële verrassingen komt te staan.

Met het reservefonds kunnen de (toekomstige) kosten voor groot onderhoud worden betaald. Denk hierbij aan grote investeringen zoals de vernieuwing van het dak, schilderwerk, het renoveren van de trappenhallen en de liftstructuur of onderhoudswerkzaamheden aan de waterleidingen.

De hoogte van de financiële reservering kan op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van een minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het pand. Het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

In het Meerjarenonderhoudsplan wordt gespecificeerd welk soort onderhoud er binnen een tijdspanne van minimaal 10 jaar uitgevoerd zal worden. Het MJOP dient een specificatie van het type werkzaamheden en de daarbij behorende (indicatieve) kosten te bevatten – uiteengezet over de tijd. Een MJOP wordt vaak in samenwerking met een bouwkundige of aannemer opgesteld. Het is van belang om het MJOP minstens iedere 5 jaar te bespreken in een VvE-vergadering en eventueel te herzien.

Op basis van het MJOP kan de hoogte van het reservefonds worden berekend. De VvE stelt namelijk op basis van het MJOP vast hoeveel gelden er jaarlijks gereserveerd moeten worden om het geplande onderhoud te kunnen betalen. De leden betalen dit bedrag op de bankrekening van het VvE-reservefonds Hierdoor blijft een VvE – ook in de toekomst – financieel gezond.

Minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde

Een andere manier om te voldoen aan de verplichtingen van het reservefonds, is het sparen op basis van een percentage van 0,5% van de herbouwwaarde van het pand.

Hiervoor is het noodzakelijk om de meest actuele herbouwwaarde van het pand te weten. In de meeste gevallen is deze bekend. De herbouwwaarde van het pand is terug te vinden in de polis van de brand- of opstalverzekering. Schakel echter bij twijfel een expert of taxateur in. De VvE moet kunnen aantonen dat het bedrag betrekking heeft op de herbouwwaarde van het volledige pand.

Op basis van de herbouwwaarde kan de hoogte van het reservefonds worden berekend. De VvE zet 0,5% van de herbouwwaarde op een aparte bankrekening – dus niet de reguliere VvE-bankrekening – voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

Uitzonderingen op het verplichte reservefonds

In uitzonderlijke gevallen wordt een VvE vrijgesteld van het hebben van reservefonds. Dit is voornamelijk van toepassing op kleinschalige VvE’s. De leden van de VvE moeten dan echter wel instemmen met één van de volgende voorwaarden:

  • De leden van de VvE gaan akkoord met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE een bedrag voor (grootschalig) onderhoud ontvangen van de bank. Vervolgens wordt het bedrag van de bankgarantie verhaalt op de leden van de VvE.
  • 80% van de leden van de VvE stemt in met het niet opzetten van een reservefonds. In dit geval wordt het bedrag voor (grootschalig) onderhoud per keer verhaald op leden. Hierdoor moeten de leden direct kunnen betalen wanneer er onderhoud nodig is. Let op: dit kan nadelig zijn voor leden die onlangs lid zijn geworden van de VvE.

Ondanks bovenstaande uitzonderingen, wordt aangeraden om – wanneer het merendeel van de leden van de VvE hiermee instemt – te kiezen voor een MJOP of de minimale reservering van 0,5% van de herbouwwaarde. Wordt er toch gekozen voor één van bovenstaande uitzonderingen, dan is de VvE alsnog verplicht om inzichtelijk te maken hoeveel ieder lid verschuldigd is aan de VvE en hoeveel men moet bijdragen aan gemeenschappelijke onderhoudskosten. De verantwoordelijk ligt dan echter meer bij de afzonderlijke leden dan bij de VvE.

Reservefonds inzichtelijk maken

Uit bovenstaande blijkt dat het reservefonds een belangrijk onderdeel van de financiën van een VvE vormt. Uit de jaarlijkse begroting van de VvE moet blijken hoe het reservefonds is opgebouwd. In de jaarrekening van de VvE dient inzichtelijk gemaakt te worden hoeveel geld er is binnengekomen en hoeveel geld er is uitgegeven m.b.t. het reservefonds. Ook VvE’s die vallen onder een uitzondering dienen dit te kunnen verantwoorden.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!