Wie betaalt de kosten voor het tuinonderhoud in een VvE

Wie betaalt de kosten voor het tuinonderhoud in een VvE

Heeft u zich ooit afgevraagd wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud in uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? En wie draagt de kosten hiervan? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en duidelijkheid scheppen over dit veelvoorkomende onderwerp binnen een VvE.

Tuinonderhoud is een terugkerend punt op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) van een VvE. Het is een essentieel onderdeel van het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein. De kosten voor het tuinonderhoud kunnen aanzienlijk zijn, vooral wanneer er bijvoorbeeld een grote boom verwijderd moet worden. Daarom is het belangrijk om te weten wie er verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud en wie uiteindelijk de kosten moet dragen.

 

Verantwoordelijkheid en kosten in de splitsingsakte

Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud en wie de kosten moet dragen, is het van groot belang om de splitsingsakte en het bijbehorende reglement goed te raadplegen. Mocht er onduidelijkheid bestaan, dan is het raadzaam om contact op te nemen met het VvE-bestuur en eventueel de splitsingsakte aan te passen om toekomstige geschillen te voorkomen.

Bij de oprichting van een VvE wordt een splitsingsakte opgesteld, waarin onder andere de verantwoordelijkheden en kosten voor het tuinonderhoud staan vermeld. De splitsingsakte is een bindend document dat de rechten en plichten van de eigenaren binnen de VvE regelt.

De splitsingsakte verwijst vaak naar een modelreglement, waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen over het tuinonderhoud. Dit modelreglement kan verschillen afhankelijk van het jaartal waarin het is opgesteld.

In de modelreglementen van 1973, 1983, 1992 en 2006 staat duidelijk vermeld dat de eigenaar van een privégedeelte, voor zover bestemd tot tuin, verantwoordelijk is voor het aanleggen en onderhouden van de tuin. Dit betekent dat de individuele eigenaar de verantwoordelijkheid draagt voor het onderhoud van zijn privétuin binnen de VvE.

Naast de bepalingen in de splitsingsakte kan het tuinonderhoud ook worden opgenomen in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de VvE. Het MJOP geeft een overzicht van het verwachte onderhoud en de bijbehorende kosten op de lange termijn.

Het is belangrijk voor eigenaren om de splitsingsakte en het bijbehorende modelreglement goed te kennen en te raadplegen. Hierin staan de specifieke verantwoordelijkheden en kosten voor het tuinonderhoud vermeld. Bij onduidelijkheden of geschillen kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met het VvE-bestuur en eventueel de splitsingsakte te laten aanpassen.

Privékosten en gemeenschappelijke kosten

Naast de gemeenschappelijke kosten die betaald worden vanuit de VvE-bijdrage, zijn er ook privékosten die voor rekening komen van de individuele eigenaren.

Onderhoud en renovatie van elementen in het privégedeelte, zoals muren, plafonds, vloeren, en glaswerk, vallen onder de privékosten.

Ook het plaatsen en onderhouden van zonwering en airconditioning en het onderhoud van sanitair in het privégedeelte zijn privékosten.

De verdeling van de kosten tussen gemeenschappelijk en privégedeelte staat vaak vermeld in de splitsingsakte van de VvE.

Conclusie

De conclusie is dat de verantwoordelijkheid voor het tuinonderhoud en de bijbehorende kosten in een Vereniging van Eigenaren (VvE) afhangt van de bepalingen in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Over het algemeen is de eigenaar van een privégedeelte verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en draagt deze ook de kosten.

Het is van groot belang om de splitsingsakte en het bijbehorende reglement goed te raadplegen om duidelijkheid te krijgen over deze verantwoordelijkheden en kosten. Op die manier kunnen mogelijke misverstanden of geschillen voorkomen worden.

Indien er toch onduidelijkheden zijn, is het verstandig om contact op te nemen met het VvE-bestuur. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de splitsingsakte aan te passen om toekomstige problemen te voorkomen. Het is dus raadzaam om altijd de regels omtrent het tuinonderhoud goed door te nemen en daar waar nodig actie te ondernemen.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!