VvE vergadering

De diverse rollen binnen een VvE en hoe om te gaan met uitdagingen

Binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE)  zijn er verschillende rollen en verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat de VvE soepel functioneert en het vastgoed goed wordt onderhouden. In dit artikel zullen we de diverse rollen binnen een VvE bespreken, inclusief de eisen en verantwoordelijkheden van elk lid om te begrijpen hoe om te gaan met uitdagingen.

De diverse rollen binnen een VvE en hoe om te gaan met uitdagingen Meer lezen »

VvE-versnellingsagenda: Samen naar een duurzame VvE

Onze samenleving staat voor een immense uitdaging op het gebied van duurzaamheid, en een belangrijk onderdeel daarvan is het verduurzamen van onze gebouwen. In Nederland zijn er maar liefst 1,2 miljoen woningen die behoren tot een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het verduurzamen van VvE-gebouwen loopt echter achter op de verduurzaming van particuliere woningen en woningen

VvE-versnellingsagenda: Samen naar een duurzame VvE Meer lezen »

10 Tips voor effectieve VvE vergaderingen

De Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft een aantal verplichtingen. Één daarvan is het minimaal één keer per jaar vergaderen. In de meeste gevallen zal door het corona virus de VvE vergadering online plaatsvinden en daarom is een goede voorbereiding nog belangrijker! In een VvE-vergadering worden besluiten genomen en wordt het exploitatie-overzicht en de balans besproken. Ook wordt

10 Tips voor effectieve VvE vergaderingen Meer lezen »

VvE vergadering

Digitaal vergaderen VvE opnieuw mogelijk

De maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met Covid-19 zorgen ervoor dat VvE’s hun algemene ledenvergadering (ALV) digitaal mogen houden. Dus zonder fysieke bijeenkomst van de leden. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Uitstellen van de vergadering mag ook: met maximaal zes maanden. Voorwaarden voor digitaal vergaderen  Voor digitaal vergaderen moet u bij het

Digitaal vergaderen VvE opnieuw mogelijk Meer lezen »