VvE vergadering

Het belang van agenda’s in VvE-Vergaderingen: Het inbrengen van punten en besluitvorming

VvE’s, oftewel Verenigingen van Eigenaren, vormen een belangrijke entiteit in het beheer en onderhoud van gedeelde ruimtes binnen appartementencomplexen en flatgebouwen. Jaarlijks komen leden bijeen tijdens vergaderingen om beslissingen te nemen over belangrijke kwesties met betrekking tot het complex. Een essentieel aspect van deze vergaderingen is de agenda, die als leidraad dient voor de besprekingen […]

Het belang van agenda’s in VvE-Vergaderingen: Het inbrengen van punten en besluitvorming Meer lezen »

Digitaal vergaderen mag binnenkort weer

Digitaal vergaderen mag binnenkort weer – Update

Verenigingen van Eigenaren, besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen, coöperaties en andere privaatrechtelijke rechtspersonen mogen binnenkort weer volledig digitaal vergaderen. Dit is mogelijk gemaakt door een nieuw wetsvoorstel van demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Tijdens de coronapandemie was digitaal vergaderen tijdelijk toegestaan, maar nu wordt dit opnieuw en permanent toegestaan. Het wetsvoorstel is nog niet definitief

Digitaal vergaderen mag binnenkort weer – Update Meer lezen »

Stemverhoudingen binnen VvE’s: Een diepgaande blik

In de complexe wereld van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is het nemen van beslissingen geen eenvoudige taak. De sleutel tot succes ligt in het begrijpen van de geldende stemverhoudingen. Elk besluit vereist een specifieke meerderheid, en deze variëren niet alleen tussen verschillende beslissingen maar ook tussen VvE’s. Dus, hoe navigeert u door dit labyrint van

Stemverhoudingen binnen VvE’s: Een diepgaande blik Meer lezen »

10 Tips voor effectieve VvE vergaderingen

De Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft een aantal verplichtingen. Één daarvan is het minimaal één keer per jaar vergaderen. In de meeste gevallen zal door het corona virus de VvE vergadering online plaatsvinden en daarom is een goede voorbereiding nog belangrijker! In een VvE-vergadering worden besluiten genomen en wordt het exploitatie-overzicht en de balans besproken. Ook wordt

10 Tips voor effectieve VvE vergaderingen Meer lezen »

VvE vergadering

Digitaal vergaderen VvE opnieuw mogelijk

De maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met Covid-19 zorgen ervoor dat VvE’s hun algemene ledenvergadering (ALV) digitaal mogen houden. Dus zonder fysieke bijeenkomst van de leden. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Uitstellen van de vergadering mag ook: met maximaal zes maanden. Voorwaarden voor digitaal vergaderen  Voor digitaal vergaderen moet u bij het

Digitaal vergaderen VvE opnieuw mogelijk Meer lezen »