VvE Bestuur

jaarrekening vve, kascommissie

De Jaarrekening van uw VvE, de rol van de Kascommissie en het verlenen van Decharge

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur van de VvE de balans en de exploitatierekening (VvE jaarrekening) opstellen. Deze stukken moeten, voorzien van een toelichting, binnen dezelfde termijn van 6 maanden aan de ledenvergadering over gelegd worden. Eerst zal de kascommissie de jaarstukken moeten controleren, zodat zij de vergadering kan adviseren […]

De Jaarrekening van uw VvE, de rol van de Kascommissie en het verlenen van Decharge Meer lezen »

Het Belang van Continuïteitsplanning voor VvE’s: Zorgen voor Stabiliteit in Tijden van Onverwachte Gebeurtenissen

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is als een goed geoliede machine; elk onderdeel speelt een cruciale rol in het functioneren van het geheel. Maar wat gebeurt er als een van die essentiële onderdelen wegvalt? Wat als een bestuurder door ziekte of overlijden niet langer in staat is zijn of haar taken uit te voeren? Dit

Het Belang van Continuïteitsplanning voor VvE’s: Zorgen voor Stabiliteit in Tijden van Onverwachte Gebeurtenissen Meer lezen »

Het functioneren van een VvE Bestuur

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) is het bestuur een van de belangrijkste organen. Het bestuur kan bestaan uit één of meerdere personen, afhankelijk van wat in de splitsingsakte bepaald is. Het VvE-bestuur kan ook taken uitbesteden aan een professionele beheerder. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële en operationele gang van zaken binnen de

Het functioneren van een VvE Bestuur Meer lezen »