VvE-versnellingsagenda: Samen naar een duurzame VvE

Onze samenleving staat voor een immense uitdaging op het gebied van duurzaamheid, en een belangrijk onderdeel daarvan is het verduurzamen van onze gebouwen. In Nederland zijn er maar liefst 1,2 miljoen woningen die behoren tot een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het verduurzamen van VvE-gebouwen loopt echter achter op de verduurzaming van particuliere woningen en woningen in handen van corporaties. Dit is een zorgelijke situatie, maar er is goed nieuws: De overheid heeft een VvE-versnellingsagenda Verduurzaming gepresenteerd, die maatregelen bevat om het proces van verduurzaming sneller en eenvoudiger te maken.

Eenvoudiger besluitvorming

Een belangrijk struikelblok voor veel VvE’s is het nemen van besluiten over verduurzamingsmaatregelen. Momenteel hanteren VvE’s vaak een opkomsteis (quorum) en vereisen ze een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen om een besluit te nemen. Dit maakt het moeilijk om snel en effectief te handelen. Gelukkig is er goed nieuws voor VvE’s. Door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek, die medio 2026 van kracht wordt, zal een eenvoudige meerderheid van 50% + 1 van de stemmen voldoende zijn voor het nemen van besluiten met betrekking tot verduurzaming. Bovendien wordt de opkomsteis volledig afgeschaft. Dit betekent dat VvE’s niet langer gehinderd worden door hoge drempels bij het nemen van beslissingen die bijdragen aan verduurzaming. Met behulp van VvE-site.nl kan deze besluitvorming goed worden geregeld.

Verbeterde subsidies en leningen

Financiële ondersteuning is cruciaal om verduurzamingsprojecten haalbaar te maken. Per 1 januari 2024 wordt de subsidie voor VvE’s (SVVE) uitgebreid. Deze uitbreiding omvat onder andere het verlagen van de minimale isolatiewaarden voor monumentale gebouwen, zodat deze beter aansluiten bij het karakter van het gebouw. Daarnaast is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor verschillende onderzoeken die nodig zijn om verduurzamingsbeslissingen te ondersteunen, zoals asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek. Bovendien wordt er gewerkt aan het opzetten van een opleiding voor procesbegeleiders om ervoor te zorgen dat er voldoende deskundige begeleiding beschikbaar is. Buiten de SVVE kunnen VvE’s ook profiteren van subsidies van de gemeente, zoals die voor woningisolatie via het Nationaal Isolatieprogramma. Dit betekent dat VvE’s meerdere subsidies kunnen combineren, waardoor de financiële lasten van verduurzaming aanzienlijk verminderd worden. Daarnaast is de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds sinds 26 april jl. met 1,5% verlaagd, wat lenen voor verduurzaming nog aantrekkelijker maakt.

Ondersteuning voor VvE’s

Om VvE’s te ondersteunen bij hun verduurzamingsinspanningen, heeft de overheid in het klimaatpakket van april van dit jaar 25 miljoen euro gereserveerd. Enkele maatregelen die genomen worden, omvatten:

Ervaringen delen

Vanaf september 2023 wordt het voor steeds meer VvE-bestuurders en appartementseigenaren mogelijk om via de Duurzame Huizen Route ervaringen te delen over het verduurzamen van hun gebouwen. 

Website en loket voor VvE-bestuurders

Om appartementseigenaren bewuster te maken van hun rol bij het verduurzamen en onderhouden van hun gebouwen, wordt er dit najaar een verbeterde VvE-pagina gelanceerd op verbeterjehuis.nl. Bovendien zal in 2024 een landelijk VvE-verduurzamingsloket van start gaan, waar appartementseigenaren en VvE-bestuurders gemakkelijk toegang krijgen tot informatie, deskundig advies en cursussen, indien deze lokaal niet beschikbaar zijn.

Ondersteuning verduurzamingsaanpak VvE’s voor gemeenten

Om gemeenten te ondersteunen bij de verduurzamingsaanpak van VvE-gebouwen wordt in de komende maanden een toolkit op een speciale website geplaatst. Vanaf 2024 kunnen gemeenten ook terecht bij een landelijk VvE-verduurzamingsloket. Gemeenten die nu al vragen hebben, kunnen contact opnemen met het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) via de Helpdesk.

De VvE-versnellingsagenda Verduurzaming zorgt voor verduidelijking aan appartementseigenaren en VvE’s over hun rol binnen de VvE en bij de te nemen stappen voor verduurzaming. Deze agenda ontzorgt hen door de beschikbaarheid van een VvE-verduurzamingsloket en verbeterde informatie op Verbeterjehuis.nl. Door de verdere verbeteringen in de financiële ondersteuning, zoals de uitbreiding van de SVVE-subsidie en de verlaging van de rente op de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds, en de extra middelen voor het tegengaan van energiearmoede, wordt verduurzaming nog betaalbaarder. Daarnaast dragen de aangepaste VvE-besluitvormingsregels bij aan het versnellen van verduurzamingsprojecten voor VvE-gebouwen. Kortom, de toekomst ziet er rooskleuriger uit voor VvE’s

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!