Het quorum en de VvE vergadering

VvE Quorum

In een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn er specifieke regels en procedures voor het nemen van beslissingen. Twee belangrijke begrippen hierbij zijn het opkomstquorum en het beslissingsquorum. Maar wat houden deze termen in en hoe werken ze precies? In deze blog beantwoorden we tien belangrijke vragen over het opkomstquorum en beslissingsquorum. Zo hopen we dat je na het lezen van deze blog beter begrijpt hoe deze begrippen werken en hoe je ermee om kunt gaan tijdens een VvE vergadering.

Wat is het doel van het opkomstquorum in een VvE vergadering?

Het opkomstquorum is het minimumaantal VvE-leden dat aanwezig moet zijn op een vergadering om de vergadering geldig te verklaren. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat er voldoende belanghebbenden aanwezig zijn om een gedegen beslissing te kunnen nemen.

Hoe wordt het opkomstquorum bepaald?

Het opkomstquorum wordt doorgaans uitgedrukt in procenten van het aantal appartementen of woningen in de VvE. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een VvE met 50 appartementen een opkomstquorum heeft van 50%, wat betekent dat er minimaal 25 aanwezige leden nodig zijn om de vergadering geldig te laten zijn. Het opkomstquorum kan ook worden vastgesteld in het aantal stemmen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een VvE een opkomstquorum heeft van 50 stemmen, wat betekent dat er minimaal 50 stemmen nodig zijn om de vergadering geldig te laten zijn.

Wat gebeurt er als het opkomstquorum niet behaald wordt?

Als het opkomstquorum niet behaald wordt, kan de vergadering niet doorgaan en moet er een nieuwe vergadering gepland worden.

Wat is het beslissingsquorum?

Het beslissingsquorum is het minimumaantal stemmen dat nodig is om een beslissing te nemen. Dit kan anders zijn dan het opkomstquorum, omdat sommige VvE-leden misschien niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering, maar wel hun stem willen uitbrengen.

Hoe wordt het beslissingsquorum bepaald?

Het beslissingsquorum wordt bepaald door de wet en is afhankelijk van het aantal appartementen of woningen in de VvE. Meestal is het beslissingsquorum 50% plus 1 van het aantal appartementen of woningen.

Wat gebeurt er als het beslissingsquorum niet behaald wordt?

Als het beslissingsquorum niet behaald wordt, kan de vergadering geen beslissingen nemen. Dit betekent dat de vergadering alleen informatie kan uitwisselen en discussies kan voeren, maar geen beslissingen kan nemen.

Kan het opkomstquorum en het beslissingsquorum afwijken van de standaardregels?

Ja, het opkomstquorum en het beslissingsquorum kunnen afwijken van de standaardregels als dit is vastgelegd in de statuten van de VvE. Het is echter belangrijk om hiermee voorzichtig om te gaan, omdat het veranderen van de quorums kan leiden tot onduidelijkheid en conflicten binnen de VvE.

Wat gebeurt er als een VvE-lid zijn stem uitbrengt, maar niet aanwezig is op de vergadering?

Sommige VvE-leden kunnen hun stem uitbrengen door middel van een machtiging of een volmacht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een VvE-lid niet aanwezig kan zijn op de vergadering, maar wel graag zijn stem wil laten horen. De machtiging of volmacht moet dan wel vóór de vergadering worden ingediend.

Wat gebeurt er als er evenveel stemmen voor als tegen een beslissing zijn in een VvE vergadering?

Als er evenveel stemmen voor als tegen een beslissing zijn in een VvE vergadering, is de stemming in principe onbeslist. Dit betekent dat de beslissing niet genomen kan worden en dat er opnieuw gestemd moet worden of dat er een andere oplossing gezocht moet worden. Het is echter wel mogelijk dat de statuten van de VvE andere regels bevatten voor wat betreft stemmen die gelijk uitkomen. Het is daarom aan te raden om de statuten goed door te lezen voordat je deelneemt aan een VvE vergadering

Conclusie

Het quorum en de VvE vergadering zijn belangrijke onderwerpen om te begrijpen voor leden van een VvE. Door te begrijpen hoe het opkomst- en beslissingsquorum werkt, kunnen leden van de VvE helpen om geldige beslissingen te nemen en te voorkomen dat er problemen ontstaan in het beheer en onderhoud van het appartementencomplex of wooncomplex.

VvE-site heeft een digitale vergadermodule waarmee je ook digitaal kunt stemmen. Wanneer je daar gebruik van maakt kan je per stemronde opgeven wat het opkomst- en beslissingsquorum is. Je kunt VvE-site 30 dagen gratis uitproberen.


30 dagen gratis uitproberen

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!