Zonnepanelen voor de VvE

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren of Vereniging van Eigenaars. Hoe word je lid van een VvE? En wat doet die VvE dan precies? In dit artikel zullen we je vertellen wat een VvE is en wat de verplichtingen zijn. 

Oprichting VvE

Als een gebouw wordt opgedeeld in appartementen wordt het pand eigenlijk opgesplitst in appartementsrechten. Op dat moment ontstaat van rechtswege ook de VvE. De VvE is in feite een overkoepelend orgaan van meerdere organen; de VvE vergadering, de voorzitter, het bestuur en de kascommissie.

Bij het oprichten van de VvE wordt er bij de notaris een splitsingsakte opgesteld. In de splitsingsakte en het huishoudelijk regelement worden de regels vastgelegd waar de bewoners zich aan dienen te houden. Een belangrijke taak van de VvE is dat het gebouw wordt onderhouden, maar de VvE heeft ook een aantal andere verplichtingen. Hieronder zullen wij deze opnoemen:

  • De VvE moet zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • Er moet een reservefonds aanwezig zijn
  • De eigenaren dienen één keer per jaar bij elkaar te komen voor een Vergadering van Eigenaars / algemene leden vergadering / VvE vergadering
  • Er moet een bestuur worden aangesteld
  • De VvE moet een kascommissie hebben      
  • De jaarstukken moeten worden opgesteld
  • Er dient een begroting te worden opgesteld voor het volgende boekjaar

Hoe wordt je lid van de VvE?

Zodra je een appartement koopt, welke deel uitmaakt van een groter gebouw, wordt je automatisch lid van de VvE. Je kunt dus niet kiezen of je lid wordt van deze vereniging.

Je koopt in feite ook geen appartement, maar een appartementsrecht. Dit betekent dat je het recht hebt om jouw appartement te gebruiken, maar ook dat je mede-eigenaar bent van het hele gebouw en dus ook verantwoordelijk bent voor het gebouw. Je lidmaatschap wordt opgeheven zodra je je appartement verkoopt.   

VvE vergadering / Vergadering van eigenaars

Een VvE vergadering is niet enkel bedoeld voor het bijeenkomen van de eigenaren, maar het vormt ook meteen het hoogste besluitvormende orgaan binnen de VvE. Zo is de Vergadering van Eigenaars verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en alle andere gemeenschappelijke zaken, zoals ook financiën.

In de vergadering, ook wel Algemene Ledenvergadering (ALV) genoemd, worden de belangrijkste besluiten genomen. Een dergelijke bijeenkomst van de eigenaren dient minimaal 1x per jaar plaats te vinden. Tegenwoordig kan dit ook online.

Bijna alle bevoegdheden liggen binnen de Vergadering van Eigenaars. Enkel de zaken die expliciet gesplitst worden, zoals het bestuur en de kascommissie, worden niet bepaald binnen de vergadering.

Voorzitter

Daarnaast is er een voorzitter van de vergadering. De functie van de voorzitter ligt bij het leiden van de vergadering. Deze geeft leiding tijdens de vergadering en zorgt dat iedereen de kans krijgt om te spreken. En daarnaast telt hij de stemmen, wanneer er een stemming plaatsvindt. Maar ook heeft de voorzitter nog een aantal andere functies, zoals het organiseren van vergaderingen en het ondertekenen van uitgaven van het reservefonds. Oftewel de voorzitter heeft een hele verantwoordelijke taak.

VvE-bestuur

Verder is er ook nog het VvE-bestuur. Dit werd vroeger ook wel de administrateur genoemd. Het bestuur voert, na de vergadering, de genomen besluiten uit. Het bestuur kan gevormd worden door de appartementseigenaren zelf, maar mag ook extern worden aangesteld. Ook kan een deel van het bestuur worden uitbesteed (bijv. het technische beheer of het financieel beheer). 

Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de administratie, het opmaken van jaarstukken, het opvragen van offertes en het ondertekenen van overeenkomsten. Om dit te kunnen doen moet de VvE ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast is het verstandig om het bestuur optimaal te laten verzekeren, omdat deze belangrijke besluiten nemen en overeenkomsten ondertekenen.

Kascommissie

Ter controle van het (financiële) bestuur is er een kascommissie. Zij controleren de jaarstukken die door het bestuur worden gemaakt. Vervolgens hebben zij de taak om de vergadering te adviseren over het wel of niet goedkeuren van de jaarstukken. Indien de jaarstukken worden goedgekeurd, zal de kascommissie de vergadering van eigenaars voorstellen om het bestuur te dechargeren.

Communicatie

Zoals je zult begrijpen is goede communicatie met je buren en met de verschillende organen binnen de VvE van groot belang. Er moet veel geregeld worden, er worden meldingen gedaan over onderhoud of storingen, er zijn veel documenten die gemakkelijk op te vragen moeten zijn, misschien heb je vragen aan buren of het bestuur van de VvE en zo kunnen we nog even door gaan.. 

Vanuit die gedachte is VvE-site ontstaan. Een online omgeving waarin communicatie centraal staat. Ontdek het zelf en probeer gratis uit. Je hoeft hiervoor niet in het bestuur van de VvE te zitten. Iedereen die goede communicatie wenst binnen zijn VvE kan een website aanmaken en de voordelen van VvE-site ontdekken.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!