Wat doet de voorzitter van de VvE?

VvE Belang

In het bestuur van een VvE zijn diverse rollen te onderscheiden, zo ook de rol van voorzitter. Maar welke taken heeft een voorzitter nou precies binnen de VvE? Dat leggen we uit in dit artikel.

Het verschil tussen voorzitter en voorzitter van de vergadering

Als je oude modelreglementen van de VvE goed gaat doorlezen, kom je al gauw tot de conclusie dat de voorzitter van de vergadering niet dezelfde persoon mag zijn als de voorzitter van de VvE. Toch is deze opvatting niet juist.

Wel zit er een verschil tussen de voorzitter van de VvE en de voorzitter van de VvE vergadering. Wanneer iemand voorzitter is van de vergadering, is deze verantwoordelijk voor de leiding van de vergadering. De voorzitter van de vergadering houdt toezicht tijdens de vergadering, geeft het woord aan de leden en zorgt voor een efficiënte vergadering en het bespreken van de agendapunten. De voorzitter van de vergadering kan tegelijkertijd ook de voorzitter van de gehele VvE zijn, maar dit hoeft niet per se zo te zijn.

Taken van de voorzitter van de VvE

Een voorzitter van de VvE kan dus verantwoordelijk zijn voor het leiden van de vergaderingen, maar de voorzitter houdt zich ook bezig met controleren. De voorzitter houdt in de gaten hoe het beleid (dat bepaald werd tijdens de vergadering) van de VvE wordt uitgevoerd. Bovendien mag de voorzitter van de VvE ook gemachtigde mensen verwijderen uit de vergadering indien noodzakelijk. Al moet dit uiteindelijk wel goedgekeurd worden door de kantonrechter.

Echter is de voorzitter van de VvE onderdeel van het bestuur. En de modelreglementen van de VvE maken steeds minder onderscheid in verschillende taken binnen het bestuur. Dit mogen de leden van het bestuur zelf verdelen. Alle bestuurders, ongeacht hun functie, mogen de taken behorend tot het bestuur uitoefenen.

De taken van het bestuur van de VvE

Als een voorzitter alle taken binnen het bestuur mag uitvoeren, dan vraag je je wellicht af welke taken er allemaal bij het bestuur horen. Deze zijn als volgt:

  • Beheer van middelen binnen de VvE en het plaatsen van middelen op een bankrekening op naam van de VvE
  • Opstellen van jaarstukken en begrotingen
  • Vaststellen van ledenbijdragen, nadat de exploitatierekening is goedgekeurd door de vergadering
  • Afsluiten van diverse verzekeringen
  • Verantwoordelijk voor het opnemen van de appartementsclausule in de verzekeringen
  • Oordelen indien er onredelijke hinder ontstaat door bijvoorbeeld het aanbrengen van vloeren
  • Beoordelen of er toegang tot privé gedeelten nodig is, wanneer er werkzaamheden moeten plaatsvinden
  • Register onderhouden van eigenaren
  • Indien er sprake is van dringende reparaties, mag het bestuur zonder toestemming van de vergadering actie ondernemen

De voorzitter heeft het niet voor het zeggen

Een veelvoorkomend misverstand is het idee dat het bestuur het voor het zeggen heeft binnen de VvE. Echter is het bestuur niet verantwoordelijk voor besluiten. Belangrijke afspraken worden namelijk gemaakt binnen de vergadering van de VvE. Zo wordt de voorzitter ook verkozen door het bestuur.

Is de voorzitter altijd lid van de VvE?

Om voorzitter te worden van de VvE of van de vergadering, dan hoeft deze niet per se lid te zijn van de VvE. Dit kan ook een externe voorzitter zijn. Er zijn natuurlijk voor beide kanten argumenten te benoemen om wel of niet een interne of externe voorzitter te kiezen. Maar indien nodig kan de voorzitter op elk moment door de vergadering worden ontslagen.

Staat er een vergoeding tegenover?

De functies binnen de VvE zijn in veel gevallen op vrijwilligersbasis. Wel is de VvE verplicht om een onkostenvergoeding uit te betalen aan de vrijwilligers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de kosten die zij in redelijkheid bij het uitvoeren van hun functie maken. Daarnaast kan er voor gekozen worden om een extra vergoeding uit te keren. Dit is een zogeheten vrijwilligersvergoeding. Dit alles ligt wat anders wanneer er gekozen wordt voor een externe bestuurder, welke toebehoort aan een professionele partij. Op dit moment hangt de vergoeding af van de gesloten overeenkomst.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!