Wat betekent decharge binnen de VvE?

Het kan zijn dat je binnen jouw Vereniging van Eigenaars (VvE) het woord ‘decharge’ weleens voorbij hebt horen komen. Het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk valt het wel mee. In onderstaand artikel leggen we onder andere uit wat het betekent, hoe het verleend kan worden en aan wie decharge verleend wordt.

Wat betekent decharge binnen de VvE?

Decharge betreft het ontheffen van de aansprakelijkheid van het bestuur van de VvE voor het gevoerde financiële beleid. Door de inzet van decharge wordt niet alleen het bestuur, maar iedereen binnen de VvE verantwoordelijk gemaakt voor het gevoerde beleid.
Door het goedkeuren van de jaarstukken wordt automatisch decharge verleend over het financiële beleid. Het is ook mogelijk om expliciet decharge te verlenen. In dit geval dient dit als agendapunt te worden opgenomen in de vergadering.
Decharge kan alleen worden verleend op basis van de bekende feiten. Deze feiten komen tot uiting in de gepresenteerde jaarstukken zoals de balans en de resultatenrekening.
Mocht later blijken dat het bestuur handelingen heeft uitgevoerd waartoe zij niet bevoegd was, dan geldt de decharge hiervoor niet. Het bestuur blijft voor deze handelingen aansprakelijk.

Wie verleent de decharge?

Decharge wordt door de VvE Vergadering verleend. Van de kascommissie krijgt de VvE Vergadering een advies over het wel of niet goedkeuren van de jaarrekening. De VvE kan, gebaseerd op dit advies, besluiten om wel of niet een decharge te verlenen. De kascommissie verleent nooit een decharge en is alleen een adviserende partij.

Decharge geldt alleen voor het VvE Bestuur

Decharge kan alleen verleend worden aan het bestuur van de VvE. Zo kan het bijvoorbeeld niet worden verleend aan partijen die onder contract van de VvE staan, zoals een VvE-beheerder.
De VvE-beheerder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de handelingen die het heeft uitgevoerd en kan aansprakelijk worden gesteld, indien er handelingen zijn verricht waartoe deze niet bevoegd was en waardoor de VvE schade heeft geleden. Houd wel goed in de gaten dat de VvE op tijd aan de bel moet trekken om recht te hebben op vergoeding.

Samengevat

  • Door decharge ligt de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid niet meer bij de VvE bestuurders, maar bij iedereen binnen de VvE.
  • Decharge kan alleen verleend worden door de VvE Vergadering. De kascommissie bekleed enkel een adviserende rol.
  • Decharge geldt alleen voor de gegevens die bekend zijn bij de VvE Vergadering.
  • Decharge kan uitsluitend verleend worden aan de VvE bestuurder. VvE beheerders en andere partijen die contractueel een overeenkomst hebben met de VvE zijn gebonden aan de overeenkomst die eerder gesloten is. Zij kunnen dus niet gedechargeerd worden. 
  • Als de VvE Vergadering goedkeuring heeft gegeven op de jaarstukken, wordt er over het financiële beleid impliciet decharge verleend.
  • Om decharge expliciet te verlenen, moet deze als agendapunt opgenomen worden in de VvE vergadering. 

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!