Taken kascommissie VvE

Een kascommissie is iets dat in elke VvE voorkomt. Deze controleert onder andere de jaarstukken die zijn opgemaakt door het bestuur van de VvE. Ook geeft de kascommissie advies aan de VvE vergadering. Deze commissie bestaat uit leden van de VvE en wordt ieder jaar opnieuw gekozen. De kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden en vaak worden dezelfde leden opnieuw benoemd, wat ook toegestaan is. De leden moeten echter wel lid zijn van de VvE, buitenstaanders mogen niet tot commissielid benoemd worden. Iedere VvE is verplicht om een kascommissie te hebben. Als het niet in het modelreglement staat, bepaalt de wet dat er toch een kascommissie aanwezig moet zijn. De commissie moet tevens aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer je jaarstukken niet door een kascommissie worden gecontroleerd, is het besluit om de stukken goed te keuren vernietigbaar.

Wat doet de kascommissie

De kascommissie is er vooral om belangrijke stukken te controleren en te zorgen dat de kasbalans klopt. Hiervoor ontvangen zij specificaties van stukken in de balans en/of exploitatierekening. Hiermee kunnen zij de kas controleren en daarmee ook fraude binnen de VvE opsporen of voorkomen. Daarnaast meldt een kascommissie ook ernstige zaken, adviseren zij het bestuur, houden zij het bestuur op de hoogte van achterstallige betalingen van de leden en kijken ze terug wat er met eventuele eerdere adviezen is gedaan.

Naast financiële gegevens kan de kascommissie ook dingen als verzekeringspolissen, contracten en notulen van vergaderingen nodig hebben. Het bestuur van de VvE is verplicht al deze documenten beschikbaar te stellen. De kascommissie moet onder andere beschikken over de begin- en eindbalans van het jaar, een overzicht van alle kosten en baten, het jaarverslag, de volledige administratie inclusief bankafschriften.

Het samenstellen van de kascommissie

Zoals we eerder al zeiden is het dus van belang dat de kascommissie bestaat uit minimaal 2 leden en dat deze ook lid zijn van de VvE. Hiervoor geldt ook dat de leden geen lid van het bestuur of een andere commissie binnen de VvE mogen zijn. De leden worden gekozen tijdens de vergadering van eigenaren. Tijdens het kiezen van de leden van de kascommissie kan er rekening gehouden worden met het feit dat er ministens een oud lid wordt herkozen, aangezien deze al weet wat er allemaal speelt en er ervaring mee heeft. De leden die worden gekozen voor de kascommissie hoeven niet over financiële kennis te beschikken, toch is het handig om wel te kiezen voor leden met enige financiële kennis.

De kascommissie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Aangezien de commissie bestaat uit vrijwilligers die dit niet als beroep doen, kunnen er af en toe dingen over het hoofd worden gezien. Daarom is het handig dat er meerdere leden in de commissie zitten. Zo kan alles dubbel gecontroleerd worden en kunnen eventuele fouten nog gecorrigeerd worden.

Wanneer de kascommissie de jaarstukken goedkeurt wordt dit dechargeren (ook wel kwijten) genoemd. De kascommissie geeft dan een positief advies aan de vergadering. Vervolgens kan de vergadering dan zijn volledige goedkeuring geven. Dit betekent dat het bestuur van de VvE op dat moment niet langer de volledige verantwoordelijkheid draagt en dat dit nu bij de VvE als geheel komt te liggen. Let op: de kascommissie verleent dus geen decharge, zij kunnen alleen helpen bij het adviseren van de vergadering. De enige partij die kan dechargeren is de VvE vergadering zelf.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!