Wat moet je weten over de splitsingsakte van de VvE?

Je hebt gehoord over een splitsingsakte van een VvE, maar je weet niet precies wat het inhoudt? Bij deze gaan we er dieper op in. 

Laten we beginnen bij het begin. Een notaris stelt een splitsingsakte op om bijvoorbeeld een groot gebouw op te splitsen qua appartementsrechten. Het gaat dus om een document waarin duidelijk wordt welke appartementsrechten van toepassing zijn en waar men deze terug kan vinden. Naar zo’n splitsingsakte wordt ook vaak gerefereerd met ‘akte van splitsing’. Een bekende gang van zaken is dat in de splitsingsakte vervolgens ook direct een VvE wordt opgericht. Een VvE is een vereniging van eigenaren. De regels die voor een VvE gelden, staan dan meteen vast in het specifieke document. 

De inhoud van een akte van splitsing

In de officiële wet- en regelgeving is opgenomen wat er allemaal in een akte van splitsing terug moet komen. Onderdelen die aangestipt moeten worden zijn bijvoorbeeld:

  • Omschrijving gebouw: Allereerst is een duidelijke omschrijving van het gebouw nodig. Wat zijn de specifieke eigenschappen van het gebouw waar het om draait? 
  • Benoeming appartementen: Daarnaast moeten alle appartementen terugkomen in de akte van splitsing. Hoeveel appartementen zijn er en op welke manier wordt er onderscheid tussen gemaakt? 
  • Aandeel per eigenaar: Vervolgens komt het aandeel per eigenaar aan bod. Welk aandeel van het appartementencomplex heeft iedere eigenaar? De oppervlakte is hiervoor de belangrijkste graadmeter. 
  • Oprichting VvE: Als laatste moet er zoals gezegd een oprichting van een VvE plaatsvinden. Met een duidelijk reglement weet iedereen waar hij of zij aan toe is. 

Onderscheid privé en gemeenschappelijk

Een belangrijk onderdeel van een splitsingsakte van de VvE is dat er onderscheid tussen privé en gemeenschappelijk komt. Welke locaties in het gebouw hebben gemeenschappelijke doeleinden en welke gedeeltes zijn bestemd voor privégebruik? En welke zaken met betrekking tot het gebouw zijn verder privé en gemeenschappelijk geregeld? Denk dan bijvoorbeeld aan zonnepanelen, stroomvoorziening en internetaansluiting. In het reglement komt dit allemaal terug. 

Gebruik van een modelreglement in de splitsingsakte VvE

Bepaalde vakgroepen en vooraanstaande notarissen hebben na verloop van tijd steeds completere reglementen weten op te stellen. Deze gebruikt men dan als modelreglement. Om de zoveel jaar wordt een nieuwere versie gebruikt. Zo zijn er in de jaren 1972, 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017 allemaal modelreglementen opgesteld. In de meeste gevallen vind je in de splitsingsakte van de VvE alleen de afwijkingen ten opzichte van het modelreglement terug. De basisvoorwaarden zijn dan allemaal van toepassing. 

Bijlage splitsingstekening bij splitsingsakte VvE

Een laatste onderdeel van een gangbare akte van splitsing is de splitsingstekening. Een splitsingstekening geeft visueel weer hoe de verdeling qua appartementsrechten in een gebouw geregeld. Dit geeft vaak verregaande verduidelijking van de manier waarop alles geregeld is. Mocht er sprake zijn van een tegenstrijdigheid tussen de splitsingstekening aan de ene kant en het geschreven gedeelte van de akte van splitsing aan de andere kant, dan moet er een rechter aan te pas komen. Het is namelijk niet zo dat de een meer waarde heeft dan de ander. Dit is altijd nader te beoordelen. 

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!