Wie is er aansprakelijk bij brand in een VvE?

Als er brand ontstaat in een flatgebouw dan kan dat ernstige gevolgen met zich meebrengen. Het kan overslaan naar de buren en mensenlevens kunnen daarbij in gevaar komen. Wanneer je in hetzelfde gebouw woont als andere mensen kun je helaas niet altijd voorkomen dat er brand uitbreekt. Zelfs niet als je zelf nog zo je best doet om dat te voorkomen. Maar wie is er nu eigenlijk precies aansprakelijk bij een brand in een VvE?

Hoe ontstaat brand in een flatgebouw of appartementencomplex?

Een brand kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan een vlam in de pan, of een sigaret dat onder de bank rolt. Ook kan het gaan om een kaars dat omvalt terwijl de bewoner net even naar beneden is. Tegenwoordig komt het ook vaak voor dat er brand ontstaat door elektrische fietsen in de berging. De elektrische fietsen worden ’s avonds aan de oplader gezet, maar er niet meer vanaf gehaald. Helaas kan dat leiden tot brand.

Zoals je ziet kan er dus van alles gebeuren in een gebouw waar meerdere mensen met elkaar wonen. Om die reden wordt er in het MJOP een brandveiligheidsplan opgesteld. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met het voorkomen van verspreiding van het vuur. Als er dus brand is in een woning, zal het zoveel mogelijk daar blijven en meestal niet de kans krijgen om een verdieping hoger of lager te gaan. Lees hier meer over de brandveiligheid van een VvE.

Wie is er aansprakelijk bij brand in een VvE?

Hoewel het de taak van de VvE is om te zorgen dat de brandveiligheid in orde is, is deze niet altijd aansprakelijk voor brand. De brand ontstaat immers vaak bij de bewoners zelf en hierbij geldt dan ook meestal dat zij zelf aansprakelijk zijn voor deze schade. Tenzij de VvE niet aan de regels van de brandveiligheid heeft voldaan. Als zij bijvoorbeeld geen onderhoud (laten) plegen aan de getroffen brandveiligheidsmaatregelen, dan kan dit tot aansprakelijkheid leiden. Dit geldt alleen als door dat specifieke geval schade is ontstaan.

Gelukkig beschikken de meeste mensen over een inboedelverzekering waarbij brand ook is meeverzekerd. Hierbij is vaak schade door het blussen van de brand ook meeverzekerd. Om te weten waar je precies voor verzekerd bent en wat er zal worden vergoed, kun je jouw inboedelverzekering nakijken. Voor schade aan je woning zelf kan het zijn dat je een opstalverzekering nodig hebt. Meestal heeft de VvE deze verzekering al afgesloten voor het gebouw. Om dit zeker te weten kun je altijd contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of met de VvE.

Wat te doen na de brand?

Na de brand komt er een expert langs die de schade vaststelt. Als de VvE aansprakelijk is gebeurt dit dan ook via de VvE. De verzekeringsmaatschappij stuurt deze expert dan langs, waarbij die een schatting van de kosten zal maken. Dat bedrag zal vervolgens naar de VvE worden overgemaakt. Zij moeten er vervolgens voor zorgen dat alle schade hersteld wordt. Ook kan er contact opgenomen worden met een bedrijf dat de schade kan herstellen en op die manier een bedrag tot stand komen. Het gebeurt zelfden dat de VvE zelf de schade repareert, meestal hebben zij hier een vast bedrijf voor waar vaker mee samengewerkt wordt voor verbouwingen e.d.

Was de brand heel erg en is er meer verloren gegaan dan alleen wat spullen? Dan kunnen bewoners die last hebben van de gevolgen het beste slachtofferhulp aanvragen. Het kan zijn dat je met emotionele of lichamelijke problemen kampt na een brand. In dat geval is het goed om daarover te praten met een professional.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!