Wat is een MJOP

Ander gebouw Vereniging van Eigenaren

Wat is een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)?

Het Meerjarenonderhoudsplan is een essentieel instrument voor het effectief beheren van het onderhoud van gebouwen en faciliteiten. Een Meerjarenonderhoudsplan, vaak afgekort als MJOP, is een strategisch plan dat gedetailleerd uiteenzet welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn voor een gebouw of vastgoedcomplex over een bepaalde periode, meestal variërend van 5 tot 30 jaar. Het doel van een MJOP is om een duidelijk overzicht te bieden van toekomstige onderhoudsbehoeften en -kosten, waardoor vastgoedeigenaren en beheerders in staat zijn om proactief en kosteneffectief te handelen.

In de kern helpt een MJOP bij het waarborgen van de duurzaamheid en waarde van een vastgoed door een geplande aanpak voor het onderhoud. Dit plan is niet alleen cruciaal voor het behoud van de fysieke staat van een gebouw, maar draagt ook bij aan de veiligheid, efficiëntie en tevredenheid van de gebruikers of bewoners. Op deze pagina verkennen we alle facetten van het MJOP, van de belangrijkste componenten en het opstellen van een plan, tot het gebruik van moderne hulpmiddelen en software voor optimaal beheer.

Lees ook: Hier moet een MJOP aan voldoen

Stappenplan voor VvE's om tot een Meerjarenonderhoudsplan te Komen

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is van onschatbare waarde voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het biedt een duidelijke leidraad voor gepland onderhoud, reparaties en renovaties, en zorgt ervoor dat het vastgoed in goede staat blijft en zijn waarde behoudt. In dit stappenplan zullen we uitleggen hoe VvE’s tot een MJOP kunnen komen en de voordelen ervan benutten.

Duurzaamheid

Een MJOP helpt om het vastgoed duurzamer te maken door regelmatig onderhoud en efficiënt gebruik van middelen.

Waardebehoud

Het plan zorgt ervoor dat het vastgoed zijn waarde behoudt en zelfs kan stijgen, wat aantrekkelijk is voor potentiële kopers.

Kostenbeheersing

Door onderhoudskosten te plannen, voorkomt een MJOP onverwachte financiële lasten voor VvE-leden.

Wettelijke Verplichting

In sommige gevallen is het hebben van een MJOP wettelijk verplicht voor VvE's met een groot gebouw.

Stap 1: Bewustwording en besluitvorming

 • Breng de voordelen van een MJOP onder de aandacht van VvE-leden en het bestuur.
 • Neem een formeel besluit om een MJOP op te stellen tijdens een VvE-vergadering.
vve vergadering
mjop

Stap 2: Inventarisatie en Inspectie

 • Laat een grondige inspectie uitvoeren om de huidige staat van het gebouw te beoordelen.
 • Inventariseer alle gemeenschappelijke elementen die onderhoud vereisen, zoals daken, gevels, liften, technische installaties, en meer.

Stap 3: Prioritering en Planning

 • Stel een lijst op met alle onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, inclusief de geschatte kosten.
 • Bepaal de prioriteit van elk item op basis van urgentie en impact op het gebouw.
woman in gray long sleeve shirt hugging man in blue long sleeve shirt
Reservefonds

Stap 4: Financiële Planning

 • Bereken de totale kosten van het onderhoudsplan en verdeel deze over een meerjarige periode (bijv. 10 jaar).
 • Bepaal de bijdrage van elk VvE-lid aan het MJOP-budget.

Stap 5: Opstellen van het meerjarenonderhoudsplan

 • Laat het onderhoudsplan opstellen door een professioneel adviesbureau met ervaring in VvE-onderhoudsplanning.
 • Het plan moet een gedetailleerd overzicht bevatten van de werkzaamheden, kosten, prioriteiten en planning.
white concrete building during daytime
people sitting on chair in front of table

Stap 6: Goedkeuring en Implementatie

 • Presenteer het plan aan de VvE-leden en krijg goedkeuring voor het plan tijdens een VvE-vergadering.
 • Implementeer het plan en zorg ervoor dat alle werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd.

Stap 7: Evaluatie en Bijstelling

 • Evalueer regelmatig de voortgang van het meerjarenonderhoudsplan om te zorgen dat het up-to-date blijft.
 • Pas het plan aan indien nodig, bijvoorbeeld als er wijzigingen in de planning of kostenopties zijn.
white concrete building during daytime

Veelgestelde vragen over het MJOP

Een MJOP moet minstens eens in de vijf jaar worden bijgewerkt, maar jaarlijkse evaluaties zijn aan te bevelen.

Een professioneel adviesbureau met expertise in VvE-onderhoudsplanning kan het MJOP opstellen.

De kosten worden meestal verdeeld op basis van de breukdelen van de appartementen, zoals vastgelegd in de splitsingsakte.

Onverwachte problemen worden behandeld via aanvullende reserves en goedkeuring van de VvE-leden.

Een up-to-date MJOP kan potentiële kopers geruststellen en de verkoopwaarde van appartementen verhogen.

Hoewel sommige VvE’s in staat zijn om zelf een eenvoudig MJOP op te stellen, wordt het meestal aanbevolen om professionele hulp in te schakelen. Een ervaren adviesbureau kan een gedetailleerd en nauwkeurig MJOP opstellen dat voldoet aan de behoeften en wettelijke eisen.

Een goed onderhouden gebouw met een actueel MJOP kan gunstig zijn bij het afsluiten van verzekeringspolissen. Verzekeraars zien regelmatig onderhoud als een teken van zorg en verantwoordelijkheid, wat de premies kan verlagen.

Als een VvE het MJOP niet naleeft, kan dit leiden tot verwaarlozing van het gebouw, verslechtering van de leefomstandigheden en waardevermindering van de appartementen. Bovendien kan het leiden tot financiële problemen en ontevredenheid onder de leden.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!