Alles over het huishoudelijk regelement in de VvE

VvE staat voor vereniging van Eigenaren. Wanneer je een appartement koopt in een gebouw, word je automatisch lid van deze VvE.  Als eigenaar van een appartement ben je verplicht om lid te zijn en is het niet mogelijk om je ‘lidmaatschap’ op te zeggen. Een huishoudelijk reglement daarentegen is niet verplicht. Toch is het wel handig om er een te hebben, zodat je duidelijke regels hebt waarop gewezen kan worden tijdens conflicten. 

Wat wordt er vastgelegd in het huishoudelijk reglement? 

Hoewel het dus niet verplicht is om gebruik te maken van een huishoudelijk reglement, zijn er veel VvE’s die er wel gebruik van maken. Wel moet dit toegestaan worden in het splitsingsreglement. Ook wordt daarin vermeldt wat er allemaal kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De meeste splitsingsreglementen staan dit toe, met enkele uitzonderingen daargelaten. Je kunt het huishoudelijke reglement ook wel zien als een manier om een prettige en goede woonomgeving te creëren. 

In het reglement kun je vaak het volgende terugvinden: 

  • het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en privé ruimtes
  • regels met betrekking tot geluidsoverlast
  • regels over de manier van stemmen
  • vergoedingen en taakomschrijvingen van het bestuur

Ondanks de niet verplichte aanwezigheid van dit reglement, kan het niet opvolgen van deze regels wél tot boetes leiden en in het ergste geval zelfs tot ontzegging van het appartement. De hoogte van deze boetes en de overige opvolgingen van overtredingen, worden meestal bepaald tijdens de vergadering. 

Welke regels mogen er niet worden vastgelegd?

Het is niet alleen zo dat er bepaalde regels in het huishoudelijk reglement mogen worden opgenomen. Er zijn namelijk ook een aantal regels die er niet in mogen worden opgenomen, zoals: 

  • het instellen van een avondklok
  • bepalingen over het aantal woningeigenaren per appartement
  • regels over het interieur van de bewoners
  • de hoogte van de bijdrage van de leden

Wanneer er bepalingen in het huishoudelijk reglement staan die in strijd zijn met het reglement van splitsing, kunnen deze nietig worden verklaard. 

Hoe komt het huishoudelijk reglement tot stand?

Tijdens de VvE vergadering wordt er bepaald wat er in het reglement kan worden opgenomen. Onthoud daarbij dus wel altijd dat de regels die worden opgenomen niet afwijken van wat er in de wet of in de akte van splitsing staat. Ook kun je daar terugvinden met welke meerderheid er gestemd moet worden om een bepaalde regel op te nemen in het huishoudelijk reglement. Dit reglement moet ook niet verward worden met het modelreglement. 

Het modelreglement is een soort overkoepelend reglement dat van toepassing is wanneer dit in de splitsingsakte is vastgelegd. Eens in de zoveel tijd wordt dit modelreglement vastgesteld door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Bij het maken van een splitsingsakte wordt dit modelreglement vaak aangehouden. Wanneer bepaalde zaken afwijken van die modelreglement worden deze dan in de splitsingsakte opgenomen. 

Ondanks dat dit reglement dus in de zoveel tijd wordt aangepast, geldt niet altijd het nieuwe reglement. Hiervoor geldt namelijk dat het reglement dat is opgenomen in de splitsingsakte altijd van toepassing is. Pas wanneer de splitsingsakte gewijzigd wordt, kan het nieuwe modelreglement hierin worden opgenomen. Vanaf dat moment treedt dan het nieuwe modelreglement in werking. Tot nu toe zijn in de volgende jaren (nieuwe) modelreglementen gecreëerd: 1972, 1973, 1983, 1992, 2006 en 2007.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!