Stemverhoudingen binnen VvE’s: Een diepgaande blik

In de complexe wereld van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is het nemen van beslissingen geen eenvoudige taak. De sleutel tot succes ligt in het begrijpen van de geldende stemverhoudingen. Elk besluit vereist een specifieke meerderheid, en deze variëren niet alleen tussen verschillende beslissingen maar ook tussen VvE’s. Dus, hoe navigeert u door dit labyrint van stemmen?

Verschillende Stemverhoudingen: Een overzicht

Binnen VvE’s kunnen drie verschillende soorten stemverhoudingen van toepassing zijn:

Gekwalificeerde Meerderheid van Stemmen

Bij belangrijke beslissingen geldt vaak een gekwalificeerde meerderheid. Dit houdt in dat meer dan de helft van de stemmen vóór moet zijn, en vaak wordt ook een minimumpercentage van het totaal aantal stemmen vastgesteld, zoals 4/5 of zelfs 75%. Deze eis waarborgt dat significante besluiten niet lichtvaardig worden genomen.

Absolute Meerderheid van Stemmen

Hier is simpelweg vereist dat er meer stemmen vóór dan tegen zijn. De helft van de stemmen plus één is de gouden formule. Het draait om het aantal aanwezige stemmen in de vergadering, niet het totale aantal stemmen binnen de VvE. Dit staat ook bekend als een volstrekte of gewone meerderheid.

Unanimiteit

Het hoogste niveau van overeenstemming is unanimiteit, waarbij alle aanwezige stemmen vóór moeten zijn. In sommige gevallen vereist dit zelfs dat alle VvE-leden aanwezig zijn bij de vergadering. Dit zorgt voor een uiterst zorgvuldige besluitvorming.

De Rol van de Splitsingsakte

Een cruciaal document dat de stemverhoudingen regelt, is de splitsingsakte. Deze akte verdeelt niet alleen het gebouw in appartementsrechten, maar specificeert ook het aandeel van elke eigenaar en de bijbehorende stemverhoudingen. Het bepaalt hoeveel stemrecht elk lid heeft, wat kan variëren op basis van factoren zoals de grootte van hun appartement.

Stemrecht en Wetswijzigingen

De wetgeving omtrent VvE’s is aan verandering onderhevig. Een opvallende wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek stelt dat vanaf medio 2026 een meerderheid van 50% +1 van de stemmen voldoende is voor besluiten over verduurzamingsmaatregelen. Deze verandering brengt ook met zich mee dat er geen opkomsteis (quorum) meer vereist is voor besluiten over verduurzaming. Dit staat in schril contrast met de huidige praktijk waar VvE’s vaak een opkomsteis hanteren, naast een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen.

Quorum: De Sleutel tot Besluitvorming

Naast meerderheden speelt het quorum een essentiële rol binnen VvE-besluitvorming. Het quorum is het minimumaantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering geldig te verklaren. Voorheen werd dit vaak gehanteerd als extra waarborg voor representativiteit. Echter, met de recente wetswijzigingen is het opmerkelijk dat voor besluiten over verduurzaming geen quorum meer vereist is. Dit betekent dat besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze verandering vereenvoudigt het besluitvormingsproces aanzienlijk en bevordert een vlottere afhandeling van zaken.

Wat als de Stemmen Staken?

Een interessante situatie doet zich voor wanneer het aantal stemmen voor en tegen gelijk is, wat resulteert in een staking van stemmen. Modelreglementen bepalen de gevolgen hiervan, zoals het automatisch verwerpen van het voorstel of zelfs het gebruik van loting voor definitieve besluitvorming.

In conclusie is een grondig begrip van stemverhoudingen essentieel voor een soepele besluitvorming binnen VvE’s. De complexiteit wordt verder vergroot door wetswijzigingen die de spelregels kunnen veranderen. Het is dan ook raadzaam om regelmatig de splitsingsakte, geldende wetgeving, en specifiek het quorumbeleid te controleren om goed geïnformeerd te blijven in deze dynamische omgeving. 

VvE-site.nl kan helpen bij Vergaderingen en Stemmen

Binnen de communicatiesoftware van VvE-site.nl kunnen VvE’s de precieze stemverhoudingen vastleggen gebaseerd op de splitsingsakte. Daarnaast is er de mogelijkheid om vergaderingen voor te bereiden en stukken te verspreiden. Ook is er een module die digitaal vergaderen en stemmen mogelijk maakt. Hierdoor kan VvE-site.nl een waardevol hulpmiddel zijn voor VvE’s die streven naar nauwkeurige stemverhoudingen en efficiënte vergaderingen.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!