Hier moet een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) aan voldoen

Het MJOP is een belangrijk onderdeel van de VvE, omdat het informatie bevat over het onderhoud en de kosten van het appartementencomplex. Wanneer zal er onderhoud plaatsvinden en wat zullen daarvan de kosten zijn? Dat soort zaken vind je allemaal terug in het rapport van het Meer Jaren Onderhoudsplan.

Een VvE moet altijd geld reserveren voor onderhoud, zodat onderhoud gepleegd kan worden wanneer dat nodig is. Dat is niet alleen belangrijk voor terugkerend onderhoud, zoals bijvoorbeeld schoonmaken, maar ook voor onverwacht onderhoud. Het opzetten van een MJOP vereist daarom nogal wat kennis, vaak wordt dit dan ook uitbesteed aan een externe partij. Bij het maken van het Meer Jaren Onderhoudsplan gaat het voornamelijk om: het dak, de gevel, kozijnen, het trappenhuis en collectieve installaties.  

Wat vind je terug in het MJOP?

Ten minste drie belangrijke punten moeten altijd vermeld worden in dit rapport. Ten eerste moet je er kunnen terugvinden welk bouwdeel het betreft. Dus bijvoorbeeld de gevel of het trappenhuis. Daarnaast moet er vermeld worden hoe lang dat gedeelte mee gaat en of er onderhoud, renovatie of vernieuwing moet plaatsvinden. Tot slot is het belangrijk dat het financiële gedeelte wordt vermeld. Wat zullen de kosten zijn voor het vernieuwen of repareren van dit bouwdeel? 

Zoals de naam al zegt, gaat het dus om een meerjarenplan. Een MJOP wordt dus altijd gemaakt voor minstens 10 jaar. Daarom is het belangrijk dat alle bouwdelen in het plan besproken worden. Daarbij maakt het niet uit hoe lang een bepaald bouwdeel meegaat. Wanneer dat langer is dan de geldigheid van het MJOP, moet deze er toch in meegenomen worden om niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan.  

Hoe wordt het onderhoud gefinancierd?

Sinds 1 januari 2018 is de wet Verbetering Functioneren VvE’s van kracht. Hierbij moet jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde gereserveerd worden voor onderhoud. Wanneer er een MJOP van toepassing is, kan deze reservering lager uitvallen en geldt het bedrag van dit meerjarenplan. In het onderhoudsplan moeten benodigde werkzaamheden en kostenramingen zijn opgenomen met een looptijd van minimaal 10 jaar. Het plan moet elk 5 jaar worden geactualiseerd. 

Zoals je eerder al kon zien, is de VvE verplicht om hiervoor geld achter de hand te houden. Alle leden betalen elke maand een bepaald bedrag, waarvan onderhoud en overige kosten gefinancierd kunnen worden. Ook is elke VvE verplicht om een reservefonds op te zetten op een aparte bankrekening. Dit reservefonds moet voldoende zijn om noodzakelijk onderhoud te kunnen verrichten. Wanneer het onderhoudsfonds niet toereikend is, kan het reservefonds aangesproken worden. 

MJOP laten maken door een externe partij

Wanneer je een expert inschakelt om een onderhoudsplan op te stellen, is het belangrijk dat zij als volgt te werk gaan:

  1. Ten eerste is het belangrijk dat ze het gebouw fysiek komen inspecteren om de onderhoudsstaat te bepalen. 
  2. Hierbij is het belangrijk dat de volgende elementen daarin worden opgenomen: de buitenkant van het gebouw en de woningen, de algemene ruimten in het gebouw en collectieve installaties zoals bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties. 
  3. De inspectie-instelling dient gebruik te maken van  de methodiek van de NEN 2767. Deze methodiek beoordeelt zowel de omvang als de intensiteit en de situatie van eventuele gebreken.
  4. Ook al is het plan voor minimaal 10 jaar, toch is het belangrijk dat er verder gekeken wordt. Sommige bouwdelen gaan namelijk 20 jaar of langer mee, zoals bijvoorbeeld daken. Op deze manier worden hoge kosten in de toekomst beperkt. 

Een handige, extra tip is om een MJOP specialist in te schakelen die ook verstand van technische zaken heeft. Op deze manier kom je achteraf niet alsnog zelf voor verrassingen te staan en kun je gebruik maken van de connecties van deze partij. Denk bijvoorbeeld aan aannemers, schildersbedrijven, technici en schoonmaakbedrijven.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!