Is uw nieuwe WOZ waarde al bekend?

Binnenkort ontvangen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Nederland weer de WOZ-beschikking voor hun appartementencomplexen. Deze beschikking bepaalt de WOZ-waarde van het vastgoed en heeft invloed op verschillende aspecten van het VvE-beheer, waaronder de hoogte van de belastingen en de servicekosten voor individuele eigenaren.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde, oftewel de Waardering Onroerende Zaken, vertegenwoordigt de geschatte marktwaarde van een pand op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit betekent dat de WOZ-waarde die je in 2024 ontvangt, gebaseerd is op de waarde van je pand op 1 januari 2023. Het geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor andere vastgoedobjecten zoals garages, winkels of bedrijfspanden die op hetzelfde terrein staan.

Om de waarde van een woning vast te stellen, kijkt de gemeente naar verschillende factoren, waaronder het type woning, de grootte, het bouwjaar en de ligging. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Het resultaat is een taxatiemodel dat wordt toegepast op alle woningen binnen de gemeentegrenzen.

Waarom is een juiste WOZ-waarde belangrijk voor VvE’s?

Een correcte WOZ-waarde is van groot belang voor VvE’s om verschillende redenen:

Belastingen

De WOZ-waarde vormt de basis voor de heffing van verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en waterschapslasten. Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot hogere belastingen voor het appartement(encomplex).

Verkoop

Bij verkoop van een appartement kan een hogere WOZ-waarde gunstig zijn, omdat dit de potentiële verkoopprijs kan verhogen.

Renteopslag

Een hogere WOZ-waarde kan ook leiden tot een lagere renteopslag op de hypotheek. Dit betekent lagere hypotheekkosten voor individuele eigenaren binnen de VvE
De individuele eigenaren moet dit aanvragen bij hun bank. De regels zijn niet bij alle banken hetzelfde. Dit moet u dus checken

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Als VvE of individuele eigenaar heb je het recht om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als je het er niet mee eens bent. Je hebt hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum vermeld op de WOZ-beschikking.
Voordat u bezwaar maakt, kunt u het best eerst vragen aan uw gemeente of uw beschikking kan worden aangepast (informeel bezwaar).

Komt u er met uw gemeente niet uit? Dan kunt u een officiële bezwaarprocedure starten. Hoe u bezwaar maakt bij uw gemeente, staat op de beschikking. In uw bezwaar schrijft u op waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.  Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning is gratis.

Het is belangrijk om de ontvangen WOZ-beschikkingen zorgvuldig te controleren en eventuele fouten of onjuistheden aan te kaarten bij de gemeente. 

Wat is de WOZ waarde van mijn woning?

De WOZ-waarde van je huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van je gemeente. De WOZ-beschikking krijg je thuisgestuurd of kun je bekijken via MijnOverheid.nl. Je kunt de WOZ-waarde van je woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

Heb je vragen over dit onderwerp? Stel deze dan aan VvE.nl

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!