Wat moet u verzekeren voor uw Vereniging van Eigenaren? 

Verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn van essentieel belang om de belangen van de individuele eigenaren en de gemeenschappelijke ruimtes binnen een gebouw te beschermen. Deze verzekeringen bieden bescherming tegen diverse risico’s en incidenten die zich kunnen voordoen binnen het VvE-beheer. Er zijn verzekeringen die verplicht zijn voor VvE’s en andere die ten zeerste worden aanbevolen om de financiële gezondheid en continuïteit van het gebouw te waarborgen.

Verplichte verzekeringen voor VvE’s:

 

Opstalverzekering:

De opstalverzekering is een wettelijk verplichte verzekering voor VvE’s. Deze verzekering dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals het dak, de gevel, trappenhuizen en fundering, als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, of wateroverlast. Het doel van deze verzekering is om ervoor te zorgen dat de herbouwkosten van het gebouw gedekt zijn in geval van schade of vernietiging. De hoogte van de verzekerde som moet voldoende zijn om de volledige herbouwkosten te dekken.

Aansprakelijkheidsverzekering:

De aansprakelijkheidsverzekering is een andere verplichte verzekering voor VvE’s. Deze verzekering dekt schade die aan derden wordt toegebracht door het gebouw of gemeenschappelijke ruimtes. Bijvoorbeeld, als er tijdens onderhoudswerkzaamheden schade wordt toegebracht aan eigendommen van derden, kan de aansprakelijkheidsverzekering van de VvE de kosten dekken die voortvloeien uit deze schade.
De Aansprakelijkheidsverzekering VvE helpt u niet in privésituaties. Zoals bijvoorbeeld bij schade die u maakt als u bij iemand op bezoek gaat. Stoot u daar een antieke vaas om? Dan valt dit niet onder de Aansprakelijkheidsverzekering VvE. U moet dan zelf daarvoor een Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Aanbevolen verzekeringen voor VvE’s:

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van vitaal belang zijn voor VvE’s. Deze verzekering beschermt bestuursleden tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten, nalatigheid of verkeerde beslissingen die zij tijdens hun bestuurswerkzaamheden hebben gemaakt. Het biedt een belangrijke bescherming voor individuele bestuursleden en kan voorkomen dat zij persoonlijk opdraaien voor financiële claims.

Glasverzekering:

Een glasverzekering dekt schade aan glazen structuren binnen het gebouw, zoals ramen en deuren. Omdat glas kwetsbaar is voor breuk als gevolg van verschillende oorzaken, zoals vandalisme, stormen of ongelukken, kan deze verzekering de kosten van vervanging dekken.

Rechtsbijstandverzekering:

Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische bijstand en dekt de kosten van juridische procedures in geval van geschillen. Het kan van onschatbare waarde zijn als de VvE betrokken raakt bij geschillen over bijvoorbeeld contracten, bouwkundige problemen of andere juridische kwesties.

Inboedelverzekering (optioneel voor individuele eigenaren):

Hoewel dit niet direct een verzekering is voor de VvE zelf, is het sterk aan te bevelen voor individuele eigenaren om een inboedelverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan persoonlijke eigendommen binnen het appartement als gevolg van bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade. Het hebben van een inboedelverzekering biedt eigenaren gemoedsrust en financiële bescherming voor hun persoonlijke bezittingen.

En verder:

Regelmatig evalueren met uw verzekeringsadviseur

Het is raadzaam om met een verzekeringsadviseur samen te werken om de specifieke behoeften van de VvE te bepalen en passende verzekeringspolissen af te sluiten die aansluiten bij de unieke situatie en risico’s van het gebouw.

Het is van cruciaal belang dat een VvE de verzekeringsdekking regelmatig evalueert en bijwerkt indien nodig. De waarde van het vastgoed kan in de loop der tijd veranderen, net als bouwkosten en verzekeringspremies. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat de verzekerde bedragen en dekkingen nog steeds voldoende zijn om eventuele schade of verliezen te compenseren.

Risico’s bij onderhoud door derden

Derden die uw gebouw onderhouden moeten zich houden aan de wettelijke veilig­heidsregels. Doen zij dit niet en is er schade? Dan is de VvE als opdrachtgever vaak (mede-)aansprakelijk. De Arbeidsinspectie kan de VvE een boete opleggen. Ook vrij­willigers die klusjes doen moeten zich aan de veiligheidsregels houden.

Binnen de software van VvE-site.nl kunnen documenten zoals verzekeringspolissen centraal worden opgeslagen. Deze zijn voor alle leden toegankelijk. De leden hebben dan op een efficiënte manier inzicht in de afgesloten verzekeringen

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!