Stappenplan voor VvE’s bij het omgaan met Asbest

Asbest, een vezelachtig mineraal, werd tot 1993 veelvuldig gebruikt in de bouw vanwege zijn hittebestendige en isolerende eigenschappen. Het wordt echter niet meer toegepast in nieuwe producten vanwege de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is het essentieel om te weten hoe om te gaan met asbest, vooral in gebouwen van vóór 1994. In dit blog geven we een gedetailleerd stappenplan voor het identificeren en veilig verwijderen van asbest.

Stap 1: Zit er Asbest in?


1.1. Identificatie van Asbestmateriaal

De eerste stap is vaststellen of er asbest in het materiaal zit. Asbest kan voorkomen in diverse producten zoals vloerbedekkingen, schoorsteenpijpen, en apparaten. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt foto’s en voorbeelden van veelvoorkomende asbesttoepassingen. Dit helpt u bij het visueel inspecteren van uw pand.

1.2. Hoe Herken ik Asbest?

Asbestvezels zijn microscopisch klein en hebben een naaldachtige structuur. Ze zijn vaak wit tot lichtgrijs, en bij beschadigingen zijn de vezelachtige structuren zichtbaar. Golfplaten als dakbedekking kunnen grijs, zwart of roodachtig zijn. Milieu Centraal biedt informatieve video’s die helpen bij de herkenning van asbest.

1.3. Zekerheid Over Asbest

Met het blote oog is asbest niet altijd te herkennen. Om zeker te weten of ergens asbest in zit, kunt u een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inschakelen. Zij voeren een grondig onderzoek uit en bepalen de aanwezigheid en hoeveelheid asbest.

Stap 2: Moet het Weg of Niet?


2.1. Evaluatie na Identificatie

Na identificatie is het de vraag of het asbestmateriaal verwijderd moet worden. Asbestdaken moeten meestal verwijderd worden vanwege de grotere gezondheidsrisico’s. Ander asbestmateriaal kan soms blijven zitten als het onbeschadigd en in goede staat is.

2.2. Veiligheid en Onderhoud

Als het materiaal onbeschadigd is en de vezels stevig vastzitten, kan het blijven zitten. Als een gecertificeerd bedrijf heeft vastgesteld dat de situatie veilig is, kan een plan worden opgesteld voor veilig toekomstig gebruik van het gebouw. Voor verbouwingen of sloopwerkzaamheden waarbij asbest niet in kaart is gebracht, moet eerst een asbestinventarisatie gedaan worden.

Stap 3: Wie Moet het Weghalen?


3.1. Verantwoordelijkheid

De eigenaar van het pand of materiaal is verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van asbest. Bij renovatie of sloop is een gedetailleerde inventarisatie van het asbestmateriaal noodzakelijk. Een gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld om de risico’s en veiligheidsmaatregelen te beoordelen.

3.2. Asbestinventarisatierapport

Na inventarisatie ontvangt u een rapport waarin staat of de situatie veilig is. Als er asbest aanwezig is maar geen direct gezondheidsrisico vormt, kan het blijven zitten onder een goedgekeurd asbestbeheersplan.

Stap 4: Hoe Moet het Worden Verwijderd?


4.1. Zelf Verwijderen of Uitbesteden

Afhankelijk van de omvang en aard van het asbestmateriaal, kunt u mogelijk zelf de verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld, bij een asbestdak kleiner dan 35 m² zonder dakleien. U moet zich wel aan de gemeentelijke voorwaarden houden en een sloopmelding doen. Bij grotere projecten of als u zich niet aan de voorwaarden kunt houden, moet u een gecertificeerd asbestbedrijf inschakelen.

4.2. Gezondheid en Veiligheid

Bij het verwijderen van asbest is het cruciaal om blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Activiteiten zoals boren, zagen, of verplaatsen van asbestmateriaal kunnen vezels vrijgeven. Als dit onvermijdelijk is, moet een gecertificeerd bedrijf de verwijdering uitvoeren.

4.3. Contact met de Gemeente

Controleer altijd de specifieke regels van uw gemeente omtrent asbestverwijdering. Sommige gemeenten bieden extra ondersteuning zoals beschermende kleding.

4.4. Kosten

De kosten voor asbestverwijdering zijn voor rekening van de eigenaar van het asbesthoudend materiaal. Dit omvat zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering.

Conclusie

Voor VvE’s is het essentieel om een gestructureerde aanpak te volgen bij het omgaan met asbest. Dit stappenplan biedt een helder overzicht van de procedures die gevolgd moeten worden om de veiligheid van bewoners en gebruikers te waarborgen. Begin met identificatie, bepaal vervolgens of verwijdering noodzakelijk is, en zorg ervoor dat de verwijdering op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Raadpleeg altijd een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf voor advies en ondersteuning.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!