Betonrot en het belang van onderhoud voor VvE’s

Betonnen balkons zijn een veelvoorkomend kenmerk van appartementencomplexen en flatgebouwen. Ze bieden bewoners een plek om van frisse lucht en buitenruimte te genieten. Helaas worden veel van deze balkons niet goed onderhouden en raken ze na verloop van tijd beschadigd. De belangrijkste boosdoener achter deze schade is betonrot, een probleem dat niet alleen de esthetiek van de gebouwen aantast, maar ook de structurele integriteit ervan bedreigt.

Wat is Betonrot?

Betonrot is een term die vaak wordt gebruikt om de schade aan betonnen structuren aan te duiden. Het is belangrijk op te merken dat beton zelf niet “rot.” In plaats daarvan wordt betonrot veroorzaakt door corrosie van het wapeningsstaal binnenin het beton. Het beton fungeert als een beschermende laag voor het staal, maar wanneer vocht binnendringt en het staal begint te roesten, zet het uit en veroorzaakt het scheuren en afbrokkeling van het omringende beton. Het is een onomkeerbaar proces dat, als het niet wordt aangepakt, kan leiden tot ernstige schade en zelfs instorting van balkons en andere betonnen structuren.

Waarom zijn balkons uit de jaren ’50 tot ’70 kwetsbaar voor betonrot?

Betonrot is met name een probleem voor gebouwen die zijn opgetrokken tussen 1950 en 1975. In die periode werd vaak gebruikgemaakt van beton van mindere kwaliteit, en het gebruik van calciumchloride om het beton sneller te laten uitharden was toegestaan. Helaas zorgde juist dat calciumchloride voor de corrosie van het wapeningsstaal en daarmee voor het verzwakken van de betonnen structuren.

Herkennen van betonrot

Het herkennen van betonrot is cruciaal om tijdig actie te ondernemen. Let op tekenen van roestvlekken bij de aanhechting van het balkon boven je. Dit is een indicatie van roest en potentiële betonrot. Inspecteer ook je eigen balkon op kleine haarscheurtjes bij de aanhechting van het balkon. Als je balkon betegeld is, controleer dan of de tegels nog stevig vastzitten, want losse tegels kunnen vochtinsijpeling mogelijk maken.

Preventie en Onderhoud

Het voorkomen van betonrot begint met regelmatig onderhoud. Als je balkon afvoerbuizen of putjes heeft om regenwater af te voeren, zorg er dan voor dat deze niet verstopt raken. Water is een belangrijke factor bij het ontstaan van betonrot, dus het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat water niet kan ophopen op het betonnen oppervlak.

Denk ook na over de belasting van je balkon. Overbelasting met bijvoorbeeld zware plantenbakken of parasolvoeten kan de draagkracht van het balkon te boven gaan, vooral bij oudere gebouwen. Zorg ervoor dat je balkon alleen wordt belast zoals het oorspronkelijk is ontworpen.

Binnen VvE-site.nl kan worden vastgelegd wat de afspraken zijn met betrekking tot (groot) onderhoud. Ieder lid van de VvE kan hier inzien wat de  plannen en de verwachte kosten zijn.

Verplicht onderzoek en herstel

In 2016 is de Regeling Bouwbesluit gewijzigd, en vóór 1 juli 2017 moesten gebouweigenaren onderzoek doen naar de veiligheid van uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren. Met name galerijflats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970 lopen risico op betonrot. Dit onderzoek is essentieel om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.

Herstel van betonrot is geen eenvoudige taak. Het vereist deskundige beoordeling en kan variëren van het versterken van de draagconstructie in het beton tot het toevoegen van extra dragers. Dit zijn geen cosmetische oplossingen, maar constructieve ingrepen, en de kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Verantwoordelijkheid van VvE’s en huisbazen

Voor bewoners in appartementencomplexen en flats is het belangrijk om te weten wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van betonrot. Als je een flat huurt, is je huisbaas verantwoordelijk voor de veiligheid van je woning. Als je eigenaar bent van een woning in een flat of appartementencomplex, valt de galerij onder de gemeenschappelijke ruimte van het gebouw. In dit geval is de Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van betonrot. De inspectie van galerijflats moest vóór 1 juli 2017 hebben plaatsgevonden, en als dat niet het geval is, kan de gemeente ingrijpen en de kosten verhalen op de eigenaar.

Conclusie

Betonrot een serieus probleem dat de veiligheid van gebouwen en bewoners bedreigt. Regelmatig onderhoud, tijdige inspecties en indien nodig herstelmaatregelen zijn essentieel om dit probleem aan te pakken en de levensduur en veiligheid van betonnen balkons te waarborgen. Zowel huurders als eigenaren moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en samenwerken om betonrot te voorkomen en aan te pakken.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!