Is de verplichting tot vervanging van cv-ketels door hybride warmtepompen ook van toepassing op appartementen in een VvE?

Het kabinet Rutte heeft aangekondigd dat vanaf 2026 een verplichting wordt ingevoerd om een warmtepomp aan te schaffen als oude cv-ketels kapot gaan. Dit kan ook een hybride warmtepomp zijn, die samenwerkt met een nieuwe cv-ketel. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze verplichting. In deze blogpost bekijken we of deze verplichting ook van toepassing is op appartementen in een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Uitzonderingen op de verplichting

Minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat er drie uitzonderingen zijn op de verplichting om kapotte cv-ketels vanaf 1 januari 2026 te vervangen door (hybride) warmtepompen. Deze uitzonderingen zijn:

Appartementen

Het installeren van warmtepompen in gestapelde appartementen kan een uitdaging zijn vanwege mogelijke geluidsoverlast en het ontbreken van aparte ruimtes voor deze systemen. In de praktijk kan dit betekenen dat appartementseigenaren een deel van hun kelder moeten opofferen voor de installatie van een warmtepomp of geluidswerende kasten moeten plaatsen, wat extra ruimte inneemt.  
Goed overleg binnen de VvE is daarom erg belangrijk. De communicatie-software van vve-site.nl is hierbij een goed hulpmiddel.

Monumentale panden

Monumentale panden vallen buiten de verplichting omdat ze speciale vergunningen vereisen. Het behouden van historische gebouwen kan extra uitdagingen met zich meebrengen bij het installeren van moderne verwarmingssystemen.

Warmtenet-aansluiting binnen tien jaar

Huiseigenaren wiens woningen binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten via de gemeente hoeven nog niet over te schakelen op een warmtepomp. Dit is om te voorkomen dat ze binnen korte tijd twee keer moeten investeren in nieuwe verwarmingssystemen.

Het doel van het kabinet: Comfortabele en betaalbare verwarming voor iedereen

Het kabinet Rutte streeft ernaar dat iedereen zijn woning comfortabel en betaalbaar kan verwarmen. De genoemde uitzonderingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat dit doel wordt behaald, zelfs in gevallen waarin warmtepompen niet praktisch zijn of waar extra juridische stappen nodig zijn.

Hybride warmtepompen in combinatie met cv-ketels

Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en helpt zo bij het besparen van aardgas. Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel en gebruikt alleen aardgas tijdens piekmomenten, waardoor het gasverbruik wordt verminderd. Dit is een efficiënte manier om de verwarming van een huis te verduurzamen zonder volledig afhankelijk te zijn van aardgas.

Terugverdientijd van warmtepompen

Een belangrijk aspect van de overgang naar warmtepompen is de terugverdientijd. De minister ging uit van een gemiddelde terugverdientijd van 6,7 jaar, maar volgens de Vereniging Eigen Huis is dit in werkelijkheid 9,5 jaar. Dit betekent dat 2,4 miljoen huiseigenaren mogelijk onterecht worden geconfronteerd met de verplichting om een warmtepomp aan te schaffen.

De Vereniging Eigen Huis heeft berekeningen laten uitvoeren door Berenschot en concludeert dat de rekensommen van het ministerie van Volkshuisvesting onrealistisch zijn. Dit benadrukt het belang van nauwkeurige en realistische berekeningen bij de invoering van dergelijke verplichtingen, om ervoor te zorgen dat huiseigenaren niet onnodig worden belast.

Conclusie

De verplichting om kapotte cv-ketels te vervangen door (hybride) warmtepompen geldt niet voor alle woningen. Appartementen in VvE’s, monumentale panden en woningen die binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten, vormen uitzonderingen op deze regel. Het doel van het kabinet is om comfortabele en betaalbare verwarming voor iedereen te waarborgen, maar dit moet worden geëvalueerd in het licht van de daadwerkelijke kosten en terugverdientijden. Het is belangrijk dat de invoering van dergelijke verplichtingen zorgvuldig wordt overwogen en dat realistische berekeningen worden gebruikt om onnodige lasten voor huiseigenaren te voorkomen.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!