VvE Liftrenovatie & liftonderhoud

Liften zijn de verkeersaders in een appartementencomplex. Het is daarom van wezenlijk belang dat liften regelmatig geïnspecteerd worden en dat er onderhoud en/of renovatie plaatsvindt. Maar wat is voor een VvE de regelgeving omtrent liftrenovatie en -onderhoud?

Wanneer is liftrenovatie nodig?

Een lift heeft op regelmatige basis onderhoud nodig. In sommige gevallen gaat het echter verder dan enkel periodiek onderhoud, er kan dan liftrenovatie gewenst zijn. We zetten de verschillende indicatoren op een rijtje wanneer onderhoud en/of renovatie van een lift nodig is.

Algemeen liftonderhoud

Twaalf maanden na plaatsing van een lift, is het verplicht om een liftkeuring door een gecertificeerde monteur te laten uitvoeren. Vervolgens dient de lift elke 1 ½ jaar gekeurd te worden. Na 10 jaar na de eerste ingebruikname van een lift, is er in de meeste gevallen klein onderhoud nodig. Na zo’n 15 jaar – afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van de lift – zal er groot onderhoud of renovatie nodig zijn. Hoe meer een lift wordt gebruikt – wat natuurlijk van toepassing is op liften in VvE-appartementen – hoe sneller onderhoud en/of renovatie nodig is.

Storingen van de liftdeur

Wanneer de deuren van een lift niet of niet goed meer sluiten, moet hier direct actie op worden ondernomen Het kan namelijk leiden tot (zeer) gevaarlijke situaties. Als wordt opgemerkt dat deuren een vreemd geluid maken, beschadigingen hebben of niet meer functioneren als voorheen, dient er direct contact op te worden genomen met een monteur of de installateur van de lift – het contact verloopt in de meeste gevallen via de VvE.

Het bedieningspaneel in de lift werkt niet (goed)

De knoppen van het bedieningspaneel in de lift zijn van essentieel belang. Wanneer wordt opgemerkt dat deze niet meer naar behoren functioneren, moeten deze direct gerepareerd of vervangen worden. Soms heeft het te maken met een simpel op te lossen technisch mankement, maar in sommige gevallen dient het volledige paneel vervangen te worden. Er dient regelmatig gecontroleerd te worden of alle knoppen – en de markeringen en signaleringen – nog functioneren. Dit kan tijdens het periodiek onderhoud door een monteur, maar aangeraden wordt om dit ook maandelijks te controleren, bijvoorbeeld door een door de VvE aangewezen persoon. Dit om vervelende verrassingen te voorkomen en de veiligheid te garanderen.

Slechte aansluiting liftvloer en verdiepingsvloer

Als de lift niet precies op een verdieping stopt, kan er sprake zijn van een (klein) hoogteverschil tussen de vloer van de lift en de vloer van de verdieping waar de lift stopt. Dit kan zorgen voor onveilige situaties. Het kan een technisch mankement betreffen, maar het kan ook komen door de beperkte levensduur van de onderdelen die zorgen voor de juiste aansluiting. Vervanging van deze onderdelen kan nodig zijn. Wanneer er sprake is van een hoogteverschil bij het in- en uitstappen van de lift, dient er direct een monteur ingeschakeld te worden.

Veiligheidseisen lift

Liften moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen die zijn vastgelegd in Europese normen. De belangrijkste voorwaarden voor VvE’s waaraan voldaan moet worden zijn:

Aanduidingen in de lift

In de liftcabine moeten de volgende opschriften, aanduidingen en/of pictogrammen duidelijk en leesbaar worden vermeld:

  • Naam en contactgegevens van de onderhoudsdienst / monteur bij storingen
  • Maximale belasting van de lift en het maximum aantal toegelaten personen
  • Belangrijke liftspecificatie, zoals bouwjaar, type, keurmerk en installateur
  • Een duidelijke handleiding voor bediening van de lift
  • Een duidelijke verdiepingsaanduiding op het bedieningspaneel
  • Een duidelijke markering voor de noodrem en alarmknop
  • Duidelijke instructies in geval van nood en brand

Ventilatie

Liften moeten beschikken over een goede ventilatie. Dit houdt in dat deuren bij stilstand volledig open moeten kunnen en dat de lift bij gesloten deuren aan de boven- en onderkant beschikt over ventilatieopeningen.

Verlichting

Het is verplicht om een lift uit te rusten met verlichting en noodverlichting. De verlichtingsinstallatie van de liftcabine moet een verlichtingssterkte hebben van minimaal 10 lux. Voor de verlichting van de machinekamer en de lichtschacht worden hogere eisen gesteld. Bij storing of het wegvallen van de normale verlichting, moet er automatisch noodverlichting worden ingeschakeld.

Alarminstallatie

Een lift mag volgens de wettelijke voorschriften niet worden gebruikt wanneer de lift niet is uitgerust met een alarmeringssysteem. In geval van nood moet er door de gebruikers van de lift melding gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van het bouwjaar van de lift moet de alarmeringsmogelijkheid met een alarmknop of een spreek-luisterverbinding zijn. Bij nieuwere liften is een spreek-luisterverbinding met een alarmcentrale verplicht. Deze vorm van alarmering moet ook worden aangesloten op een noodstroomvoorziening. Het moet voor gebruikers duidelijk gemaakt worden op welke manier er gehandeld dient te worden in geval van nood.

Lees ook: Zo maak je je VvE brandveilig

Vallen de kosten voor liftonderhoud en liftrenovatie onder de VvE?

Het onderhoud en renovatie van liften valt in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van een VvE – afhankelijk van de besluiten die hierover zijn genomen en wat hierover is opgenomen in de statuten. Lees meer over de servicekosten van een VvE.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!