Verbouwen in een VvE. Waar moet je aan denken?

verbouwen vve

Wanneer je gaat verbouwen binnen jouw Vereniging van Eigenaren (VvE), zijn er enkele belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Allereerst is het van belang om de documenten zoals de splitsingakte en statuten van de VvE goed door te nemen. Hierin staan namelijk regels en beperkingen opgenomen die van invloed kunnen zijn op jouw verbouwingsplannen. Daarnaast heb je te maken met de verantwoordelijkheden en taken van de VvE
tijdens het verbouwingsproces.

Belangrijke punten om te onthouden:

  • Zorg dat je de splitsingakte en statuten van de VvE goed doorneemt voordat je gaat verbouwen
  • Houd rekening met de regels en beperkingen die hierin zijn opgenomen
  • Betrek de VvE bij alle stappen van de verbouwing en vraag tijdig toestemming aan
  • Communiceer goed met de VvE om een soepel verloop van de verbouwing te waarborgen
  • Vergeet niet dat de VvE verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de verbouwing

Splitsingakte en statuten VvE: wat staat erin?

Als je gaat verbouwen binnen jouw Vereniging van Eigenaren is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de splitsingakte en statuten. Dit zijn essentiële documenten binnen een VvE die regels en beperkingen bevatten die van toepassing zijn op de verbouwing.

De splitsingakte

De splitsingakte is een notariële akte waarin de VvE is opgericht en de regels voor de VvE zijn vastgelegd. Hierin staat onder andere beschreven welke delen van het gebouw privé zijn en welke delen gemeenschappelijk. Ook kunnen er bijvoorbeeld beperkingen staan op het aantal vierkante meters dat je mag verbouwen of de type woonvoorzieningen die zijn toegestaan. Het is daarom belangrijk om de splitsingsakte goed door te nemen voordat je begint met de verbouwing.

De statuten

De statuten bevatten afspraken over de organisatie en werkwijze van de VvE. Hierin staat onder andere beschreven welke taken de VvE heeft bij een verbouwing en welke procedures gevolgd moeten worden. Ook staan er vaak regels en afspraken in over hoe vergaderingen worden georganiseerd en hoe besluiten worden genomen binnen de VvE.

splitsingakte en statuten vve

Kortom, de splitsingakte en statuten zijn belangrijke documenten om rekening mee te houden bij een verbouwing binnen een VvE. Het is belangrijk om deze documenten goed door te nemen en eventuele beperkingen en regels in acht te nemen om problemen te voorkomen.

Rol van de Vereniging van Eigenaren bij een verbouwing

Bij een verbouwing binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) is het belangrijk om te weten wat de rol van de VvE is. De VvE is namelijk verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van het gebouw en de verbouwing.

1. Heeft u toestemming nodig van de VvE voor een verbouwing?

De VvE beheert de gemeenschappelijke zaken en delen in het gebouw, zoals de fundering, constructieve muren en daken. In de splitsingsakte staat aangegeven welke delen gemeenschappelijk zijn. Over het algemeen is toestemming van de VvE vereist voor werkzaamheden aan deze gemeenschappelijke delen, evenals voor verbouwingen die het aanzien van het gebouw veranderen.

2. Hoe vraagt u toestemming aan bij de VvE?

Als toestemming van de VvE vereist is, wordt deze verleend via een vergaderbesluit. De verbouwende eigenaar moet zijn plannen tijdig agenderen voor een vergadering en deze plannen presenteren aan de andere eigenaren. Vaak worden foto’s en tekeningen gebruikt om de plannen te verduidelijken. In sommige gevallen kan schriftelijke instemming van alle eigenaren gelijk worden gesteld aan een vergaderbesluit.

3. Hoeveel eigenaren moeten instemmen met de verbouwing?

In principe wordt toestemming verleend met een gewone meerderheid van stemmen. De splitsingsakte kan echter een bepaald quorum vereisen voor rechtsgeldige besluiten. Bij ingrijpende verbouwingen die de grootte of structuur van een appartement veranderen, kan een grotere meerderheid nodig zijn.

4. Afspraken met de VvE bij verleende toestemming

Bij het verlenen van toestemming kan de VvE voorwaarden stellen aan de verbouwing, zoals het uitvoeren van een nulmeting voorafgaand aan de werkzaamheden en het gebruik van een gekwalificeerde aannemer. Bovendien kunnen alle onderhouds- en renovatiekosten als gevolg van de verbouwing voor rekening van de verbouwende eigenaar zijn.

5. Vergunning van gemeente

Naast toestemming van de VvE kan ook toestemming nodig zijn van de gemeente voor een verbouwing. Het is belangrijk om te onthouden dat een vergunning van de gemeente niet hetzelfde is als toestemming van de VvE. Beide zijn vaak noodzakelijk voor een verbouwing binnen een VvE.De VvE kan ook betrokken worden bij het opstellen van een bouwplan voor de verbouwing. De VvE kan bijvoorbeeld meedenken over de beste aanpak voor de verbouwing en adviseren over de materialen die gebruikt moeten worden.

Conclusie

Als je gaat verbouwen binnen een Vereniging van Eigenaren, is het belangrijk om rekening te houden met de regels en beperkingen die zijn opgenomen in de splitsingakte en statuten. Daarnaast is het betrekken van de VvE bij alle stappen van de verbouwing van groot belang. Op deze manier zorg je voor een soepel verloop van de verbouwing en voorkom je onnodige conflicten.

Vergeet niet dat een goede communicatie met de VvE essentieel is. De VvE speelt immers een belangrijke rol bij een verbouwing binnen de Vereniging van Eigenaren. Maak daarom duidelijke afspraken en informeer de VvE tijdig over de plannen en voortgang van de verbouwing. Zo zorg je voor een succesvolle verbouwing binnen de VvE.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!