Startersvrijstelling bij de aankoop van een appartement

Een eigen appartement kopen is een belangrijke mijlpaal in het leven. Het betekent echter niet alleen dat je een nieuwe woonruimte verwerft, maar ook dat je met financiële verplichtingen en juridische zaken te maken krijgt. Eén van die zaken waar je rekening mee moet houden, is de startersvrijstelling bij de overdrachtsbelasting. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze vrijstelling en de voorwaarden waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

Startersvrijstelling Overdrachtsbelasting: Wanneer kom je in aanmerking?

De startersvrijstelling is bedoeld voor mensen die een woning verkrijgen waarin ze zelf voor langere tijd gaan wonen. Om in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je verkrijgt een woning waarin je zelf voor langere tijd gaat wonen. Dit kan betrekking hebben op de aankoop van een woning, maar ook op het verkrijgen van (een aandeel in) een eigendom via erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik of appartementsrecht.
  2. Je bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment van de verkrijging van de woning. Dit betekent dat je tussen de 18 en 35 jaar oud moet zijn
  3. De verkrijging van de woning vindt plaats op het moment van ondertekening van de notariële leveringsakte bij de notaris.
  4. Op het moment van verkrijging mag de totale waarde van de woning in 2023 niet hoger zijn dan € 440.000, inclusief eventuele aanhorigheden zoals een tuin, schuur of garage. Deze waarde komt meestal overeen met de koopsom zoals vermeld in je koopovereenkomst. Als de koopprijs inclusief aanhorigheden hoger is dan € 440.000, bijvoorbeeld € 450.000, dan heb je geen recht op de startersvrijstelling. Houd er rekening mee dat als de woning op erfpachtgrond staat, de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de woningwaarde wordt opgeteld.
    Per 1 januari 2024 is deze grens verhoogd naar € 510.000. Het uitstellen van de koop tot na 1-1-2024 kan dus in sommige situaties voordelig zijn.
  5. Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling. Zelfs als je al eerder een koopwoning hebt gehad, kun je nog steeds in aanmerking komen voor de startersvrijstelling, zolang je voldoet aan de voorwaarden.

Het is ook belangrijk om te weten dat als je de woning samen met iemand anders verkrijgt, bijvoorbeeld je partner, jullie beiden de vrijstelling kunnen benutten als jullie beiden aan de voorwaarden voldoen. Als één van jullie niet aan de voorwaarden voldoet, geldt de vrijstelling alleen voor degene die wel aan de voorwaarden voldoet, en wordt de vrijstelling berekend over zijn of haar deel van de woning.

Vrijstelling of Verlaagd tarief?

Hoewel de startersvrijstelling een aantrekkelijke mogelijkheid is om overdrachtsbelasting te vermijden, ben je niet verplicht om hiervan gebruik te maken. Je kunt er ook voor kiezen om het verlaagde tarief van 2% te betalen. Deze keuze kan voordelig zijn als je in de toekomst een andere woning wilt verwerven. Voor die volgende woning kun je dan nog steeds gebruikmaken van de startersvrijstelling, op voorwaarde dat je jonger bent dan 35 jaar en aan de geldende voorwaarden voldoet.

Hoe kom je in aanmerking voor de Startersvrijstelling?

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling, moet je bij de verkrijging van de woning verklaren dat je zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Deze verklaring is meestal al opgenomen in de leveringsakte die de notaris opstelt. Je kunt ook gebruikmaken van een afzonderlijke Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling als dat nodig is.

In het kort, de startersvrijstelling kan aanzienlijke financiële voordelen bieden aan jonge woningkopers, maar het is van cruciaal belang om te begrijpen of je aan alle voorwaarden voldoet voordat je je handtekening zet. Als je twijfels hebt, raadpleeg dan een notaris of een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen onderneemt bij het verwerven van je nieuwe appartement.

Kortom, voordat je een appartement koopt, is het essentieel om niet alleen te kijken naar de kenmerken van de woning en de Vereniging van Eigenaars, maar ook naar de fiscale aspecten, zoals de startersvrijstelling bij overdrachtsbelasting. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent en dat je aan alle vereisten voldoet om financiële verrassingen te voorkomen en je droom van een eigen appartement te realiseren.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!