Moet ieder lid van een VvE betalen voor de elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimtes, ook al gebruik je die niet?

Bij VvE’s (Vereniging van Eigenaars) komen er vaak vragen en discussies naar voren over de kostenverdeling, vooral als het gaat om de elektriciteit van gemeenschappelijke ruimtes. Een veel voorkomende vraag is of bewoners van bijvoorbeeld de begane grond ook moeten bijdragen aan de elektrakosten van bovenste etages die zij mogelijk niet gebruiken. Dit artikel verkent de regels en overwegingen die hierbij een rol spelen.

Regels en wetgeving

In Nederland zijn de regels voor VvE’s vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, artikel 112 t/m 128) en het Modelreglement. Volgens deze regels en reglementen dragen alle leden van een VvE bij aan de kosten van gemeenschappelijke voorzieningen en onderhoud. Dit betekent dat alle eigenaren, ongeacht of ze een bepaalde ruimte gebruiken of niet, moeten bijdragen aan de kosten van gemeenschappelijke ruimtes, zoals de elektriciteit voor verlichting in trappenhuizen, hallen en andere gedeelde voorzieningen.

Redenatie achter de verdeling van kosten

Er zijn verschillende redenen waarom deze kosten verdeeld worden over alle leden van de VvE:

  1. Gelijkheid en solidariteit: Het uitgangspunt van een VvE is solidariteit tussen de leden. Iedereen betaalt mee aan de gemeenschappelijke voorzieningen omdat deze bijdragen aan het algemene onderhoud en de waarde van het gebouw. Zelfs als een bewoner zelden gebruik maakt van bepaalde gedeelde ruimtes, profiteren zij indirect van de goed onderhouden gemeenschappelijke faciliteiten.

  2. Waarde van het pand: Goed verlichte en onderhouden gemeenschappelijke ruimtes dragen bij aan de uitstraling en waarde van het pand. Dit is gunstig voor alle eigenaren, omdat het de verkoopbaarheid en waarde van de individuele appartementen verhoogt.

  3. Praktische uitvoering: Het zou onpraktisch en administratief belastend zijn om bij te houden welke bewoners wel of geen gebruik maken van specifieke gedeelde voorzieningen. Een vaste bijdrage voor alle bewoners is eenvoudiger te beheren en voorkomt oneindige discussies over wie welke kosten moet dragen.

Specifieke overwegingen voor elektrakosten

Elektriciteitskosten voor gemeenschappelijke ruimtes zijn vaak een punt van discussie omdat deze kosten regelmatig terugkeren en soms significant kunnen zijn. De belangrijkste overwegingen hierbij zijn:

  1. Gebruik van gedeelde ruimtes: Hoewel bewoners op de begane grond misschien minder vaak gebruik maken van bovenste etages, gebruiken zij wellicht andere gemeenschappelijke voorzieningen zoals de entreehal of de fietsenstalling. De bijdrage aan de elektrakosten wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  2. Proportionele verdeling: In veel VvE’s worden de kosten proportioneel verdeeld op basis van de breukdelen, oftewel het aandeel dat elke eigenaar heeft in het gebouw. Dit betekent dat grotere appartementen of appartementen met een hogere waarde meer bijdragen dan kleinere of minder waardevolle appartementen.

  3. Alternatieve verdeelsleutels: In sommige gevallen kunnen VvE’s ervoor kiezen om specifieke kosten op een andere manier te verdelen. Dit moet echter duidelijk vastgelegd worden in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement van de VvE. Bijvoorbeeld, sommige VvE’s kiezen ervoor om kosten te verdelen op basis van gebruik of de locatie van het appartement, maar dit vereist instemming van alle leden en een aanpassing van de bestaande afspraken.

Voorbeelden en praktijk

In de praktijk zijn er voorbeelden van VvE’s die alternatieve methoden hanteren voor het verdelen van de elektrakosten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een groot deel van de bewoners het oneerlijk vindt om bij te dragen aan kosten voor ruimtes die zij nooit gebruiken. Een voorbeeld kan zijn een VvE in een flatgebouw waar de bewoners van de bovenste etages een hoger aandeel betalen voor de liftkosten omdat zij deze vaker gebruiken.

Het is echter belangrijk te benadrukken dat elke wijziging in de kostenverdeling unaniem moet worden goedgekeurd door de leden van de VvE en officieel vastgelegd moet worden. Dit voorkomt toekomstige conflicten en zorgt voor duidelijkheid en transparantie.

Conclusie

Het antwoord op de vraag of ieder lid van de VvE moet betalen voor de elektriciteit van de gemeenschappelijke ruimtes, zelfs als ze deze niet gebruiken, is over het algemeen ja. De onderliggende principes van gelijkheid, solidariteit, en praktische uitvoerbaarheid ondersteunen deze regeling. Echter, VvE’s hebben de flexibiliteit om, mits unanieme instemming, alternatieve verdeelsleutels vast te leggen die beter aansluiten bij de specifieke situatie en wensen van hun leden. Het is cruciaal om dergelijke afspraken duidelijk te documenteren om conflicten te vermijden en de harmonie binnen de VvE te bewaren.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!