Hypotheekmogelijkheden voor een VvE in 2024

In 2024 staat de wereld van hypotheken voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor een aantal veranderingen. De dynamiek op de woningmarkt blijft uitdagend, maar de nieuwe regels brengen wel enige verlichting voor verschillende categorieën kopers, vooral voor starters en diegenen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

NHG-grens verder omhoog

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft een belangrijke rol gespeeld in het veiligstellen van hypotheken. Voor 2024 is de NHG-grens opgeschroefd naar € 435.000. Deze garantie biedt voordelen zoals een rentekorting en extra bescherming bij financiële moeilijkheden, zij het tegen eenmalige kosten van 0,6% van het hypotheekbedrag.

Duurzaamheid als drijvende kracht

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect bij het kopen van een huis. In 2024 kan een groen energielabel aanzienlijk meer lening mogelijk maken. Bijvoorbeeld, een woning met het beste energielabel (A++++) kan een hypotheek van maximaal € 50.000 extra opleveren. Het omgekeerde geldt ook: slechte energielabels stimuleren extra leningen voor verduurzaming, zij het tegen lagere bedragen.

Financiële steun voor singles en starters

Voor alleenstaanden met een inkomen van minimaal € 28.000 wordt het vanaf 2024 eenvoudiger om meer te lenen. Deze verhoogde leenmogelijkheid kan helpen op de krappe woningmarkt, waarbij een modaal inkomen vaak te weinig is om een huis te financieren.

Vrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd

Starters krijgen ook wat ademruimte met een verhoogde vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Voor woningen tot € 510.000 geldt er een vrijstelling, wat het voor jongere kopers gemakkelijker maakt om hun eerste huis te verwerven.

Heroverweging van studieschulden

De benadering van studieschulden bij hypotheekaanvragen verandert ook in 2024. Geldverstrekkers zullen rekening houden met de nog openstaande studieschuld in plaats van het initiële bedrag, wat gunstiger kan zijn voor (voormalige) studenten.

Rol van de VvE bij hypotheekaanvragen

Zelfs bij het afsluiten van een hypotheek voor een appartement kan de Vereniging van Eigenaren al een rol spelen. Banken kunnen vragen om garanties met betrekking tot het onderhoud van het pand door de VvE, aangezien het pand dient als onderpand voor de hypotheek.

Binnen VvE.nl kan het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) centraal worden opgeslagen, en benaderd door leden. Een bank zou hier eventueel inzage in willen hebben. 

De  eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenking door ouders

Ondanks de afschaffing van de Jubelton-regeling hebben ouders nog steeds mogelijkheden om hun kinderen financieel te ondersteunen. De algemene eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen blijft bestaan. In 2024 is het bedrag vastgesteld op € 31.813. Ouders mogen dit bedrag één keer belastingvrij schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Deze vrijstelling biedt ouders nog steeds de kans om hun kinderen te helpen bij het verwerven van een eigen woning, zij het tegen een iets lager bedrag dan voorheen onder de Jubelton-regeling.

Conclusie

In 2024 bieden de nieuwe hypotheekregels verschillende kansen en mogelijkheden voor verschillende groepen kopers. Deze veranderingen kunnen de weg effenen voor een meer inclusieve benadering van de woningmarkt, hoewel bepaalde uitdagingen blijven bestaan. De rol van duurzaamheid en financiële ondersteuning voor specifieke groepen blijven centraal staan in het toegankelijker maken van de koopwoningmarkt.

Het is belangrijk om te blijven letten op verdere ontwikkelingen en aanpassingen op de woningmarkt, aangezien deze van invloed kunnen zijn op de hypotheekmogelijkheden voor VvE’s en andere kopers.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!