De Jaarrekening van uw VvE, de rol van de Kascommissie en het verlenen van Decharge

jaarrekening vve, kascommissie

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur van de VvE de balans en de exploitatierekening (VvE jaarrekening) opstellen. Deze stukken moeten, voorzien van een toelichting, binnen dezelfde termijn van 6 maanden aan de ledenvergadering over gelegd worden.

Eerst zal de kascommissie de jaarstukken moeten controleren, zodat zij de vergadering kan adviseren om de jaarrekening wel of niet goed te keuren. Na controle van de kascommissie kan de vergadering uitgeschreven worden. Het bestuur moet tijdig de stukken op laten maken.

Elke bestuurder van de VvE moet de jaarstukken ondertekenen, niet alleen de penningmeester. De jaarstukken moeten zeven jaar bewaard worden.

Wat is de jaarrekening van een vve?

De Jaarrekening van de VvE is een belangrijk document voor elke Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans van de VvE, de exploitatierekening van de VvE en de toelichting op de jaarrekening.

De Balans van de VvE

De balans is een overzicht van de bezittingen, vorderingen, vermogen en schulden van de VvE. Hieruit blijkt de financiële positie van de VvE op een bepaald moment. Activa zoals banktegoeden, vorderingen en investeringen staan aan de ene kant, terwijl aan de andere kant de passiva zoals reserves, leningen en schulden worden vermeld.

De Exploitatierekening van de VvE

Op de exploitatierekening van de VvE staan de inkomsten en uitgaven van de VvE gedurende een bepaald boekjaar. Aan de inkomstenkant vinden we bijvoorbeeld de ledenbijdragen en renteopbrengsten, terwijl aan de uitgavenkant posten als verzekeringspremies en onderhoudskosten worden getoond.

De Toelichting op de jaarrekening

In de toelichting op de jaarrekening wordt nadere uitleg gegeven over de verschillende posten in de balans en exploitatierekening. Hierin worden de belangrijkste mutaties en ontwikkelingen toegelicht, zodat de eigenaren een compleet beeld krijgen van de financiële situatie van de VvE.

De rol van de Kascommissie

Elke VvE moet verplicht een kascommissie hebben, bestaande uit minimaal twee leden van de VvE die geen bestuurder zijn.

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren of de jaarstukken van de Vve voldoen aan de geldende vereisten en of ze kloppen.

Tijdens de controle door de kascommissie wordt nauwkeurig gekeken naar de balans, exploitatierekening en toelichting van de vve-jaarrekening. De kascommissie beoordeelt of alle relevante informatie is opgenomen en of de bedragen juist zijn.

Na afronding van de controle geeft de kascommissie een advies aan de ledenvergadering over het al dan niet goedkeuren van de jaarrekening. Dit advies is van groot belang bij de besluitvorming over de decharge van het bestuur.

Conclusie

De jaarrekening van de VvE is een belangrijk document dat bestaat uit de balans, exploitatierekening en toelichting. Deze financiële stukken geven inzicht in de vermogenspositie en het financiële reilen en zeilen van de vereniging. De jaarrekening moet bonnen 6 maanden na afsluiten van het boekjaar worden opgesteld.
Om ervoor te zorgen dat alles correct en volgens de regels is, heeft elke VvE een verplichte kascommissie.

De kascommissie controleert de jaarrekening van de vve en geeft vervolgens een advies aan de ledenvergadering over het wel of niet goedkeuren ervan. Na goedkeuring door de ledenvergadering kan decharge worden verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Decharge betekent dat de aansprakelijkheid niet langer alleen bij het bestuur ligt, maar bij de hele VvE.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!