Valt een vakantiewoning op een recreatiepark onder een VvE?

Vele Nederlanders bezitten een vakantiewoning. In veel gevallen maakt deze vakantiewoning deel uit van een recreatie- of vakantiepark. Sommige eigenaren gebruiken dit vakantiehuis om in de vakanties van te genieten, anderen hebben het aangekocht als investering of verhuurobject. Sommige mensen wonen zelfs permanent in dergelijke recreatiewoningen – ondanks dat dit officieel niet is toegestaan. Maar valt een vakantiewoning op een recreatiepark eigenlijk onder een Vereniging van Eigenaren (VvE)? En wat zijn de (juridische) verplichtingen hieromtrent? In dit artikel lichten we het toe.

Verplichting VvE op een vakantiepark

Bij het opsplitsen van een gebouw in verschillende wooneenheden – bijvoorbeeld in het geval van een appartementencomplex – is het wettelijk verplicht om een VvE op te richten. Ook is het voor de eigenaren van de losse wooneenheden verplicht om zich hierbij aan te sluiten. De VvE maakt een essentieel onderdeel uit van de woonvoorziening. Bij een vakantiewoning op een vakantiepark ligt dit echter iets anders. De vakantiewoning is een onafhankelijke eenheid op een vakantiepark, waarbij er geen rechten zijn met betrekking tot gedeelde voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de liften, gangen en trappenhallen in een appartementencomplex. Er wordt in de meeste gevallen echter wel gebruik gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals entree, nutsvoorzieningen en de infrastructuur van het vakantiepark. Daarom worden eigenaren van een vakantiewoning op een recreatiepark vaak verplicht om lid te worden van een zogenaamde park- of beheervereniging. Deze vereniging vertoont sterke overeenkomsten met een VvE – en heet soms ook zo – en beschikt vaak ook over een betaalverplichting, statuten en (algemene) regelgeving. In tegenstelling tot verplicht lidmaatschap van een reguliere VvE is het lidmaatschap bij een parkvereniging in de meeste gevallen wel opzegbaar.

Onderhoud & beheer

Eén van de uitgangspunten van de traditionele VvE betreft het zorgdragen voor goed onderhoud en beheer van het betreffende appartementencomplex. Ook op een recreatiepark heeft men te maken met het onderhoud en beheer van de parkvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de wegen die naar de verschillende vakantiewoningen leiden, de entree met eventuele slagboom, verlichting op het park, nutsvoorzieningen en voorzieningen m.b.t. afvalverwerking. Ook als je niet lid bent van een vakantiewoningen-VvE of parkvereniging, zal de eigenaar van een vakantiewoning hier in de meeste gevallen toch voor moeten betalen. Hoogstwaarschijnlijk is in het koopcontract van de vakantiewoning opgenomen dat er betaald moet worden voor onderhoud en beheer van het vakantiepark.

Wat zijn de juridische en financiële verplichtingen bij aankoop van een vakantiewoning?

Ondanks dat er geen verplichting is tot lidmaatschap van een bij een vakantie- of recreatiepark behorende VvE, kan de eigenaar van een recreatiewoning wel worden verplicht tot het bijdragen aan algemene en/of gemeenschappelijke kosten. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • In het koopcontract van de vakantiewoning moet worden gespecificeerd wat de bijkomende verplichte kosten zijn voor onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van het vakantiepark. 
  • Er moet nadrukkelijk worden gespecifieerd voor welke doeleinden deze kosten zijn. Bijvoorbeeld de infrastructuur van het park, de nutsvoorzieningen, de afvalverwerking etc. 
  • Er moet vooraf worden vermeld hoe deze kosten worden geïnd, bijvoorbeeld middels een parkvereniging of rechtstreeks aan de verkopende partij.
  • Er moet worden vermeld wat de betaaltermijnen zijn en de consequenties in het geval van wanbetaling.
  • Wanneer bij de aankoop van een vakantiewoning de koper verplicht wordt gesteld om zich aan te sluiten bij een VvE of parkvereniging, moet hier in het koopcontract nadrukkelijk melding van worden gemaakt.
  • In de statuten van een mogelijke VvE van een vakantiepark moet blijken wat de kosten, de rechten en plichten van de leden en de uitschrijvingsvoorwaarden zijn. Volgens de reguliere wettelijke regels van een VvE.
  • Het moet voor een koper van een vakantiewoning duidelijk zijn wat zijn verplichtingen en rechten zijn bij overdracht/verkoop van zijn eigendom. Daarnaast moet worden omschreven wat de regels zijn voor een volgende eigenaar.

Conclusie – Vakantiewoning & VvE

Een vakantiewoning op een recreatiepark valt niet per definitie onder een VvE. Dit is per recreatiepark verschillend. In sommige gevallen hebben de eigenaren van recreatiewoningen een VvE opgericht en in andere gevallen worden dergelijke taken door het parkbeheer of het recreatiepark zelf uitgevoerd. Het is echter voor eigenaren van een vakantiewoning verplicht om bij te dragen aan de kosten voor onderhoud en beheer van het recreatiepark. In welke vorm dit tot stand komt, staat echter vrij. Er moet duidelijk worden gecommuniceerd en gespecificeerd waar deze bijkomende kosten voor worden gebruikt.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!