Hoofd- en ondersplitsing in een VvE complex

Als eigenaar van een appartementsrecht bent u binnen een gebouw gerechtigd tot een privé gedeelte (bijvoorbeeld uw woning en/of berging) en tot een gemeenschappelijk gedeelte (bijvoorbeeld de entreehal, galerij en/of de fundering en gevels). Maar wat als u eigenaar bent van een appartementsrecht in een complex met meerdere functies, zoals winkels, kantoren, parkeergarage en woningen? In dat geval is het complex waarschijnlijk onderverdeeld in een hoofdsplitsing en meerdere ondersplitsingen. Laten we deze structuren eens nader bekijken.

Hoofdsplitsing: Structurering van het Gebouw

In een hoofdsplitsing worden alle verschillende functies (dus wonen, kantoren, winkels en parkeren) van elkaar gescheiden. Dit resulteert in verschillende appartementsrechten, elk met een specifiek deel van het gebouw. Denk hierbij aan een appartementsrecht voor de woontoren, kantoren, winkels en parkeergarage.
Zo’n hoofdsplitsing wordt gedaan om de functies uit elkaar te halen en aan elk hoofdappartementsrecht zaken toe te bedelen die alleen tot dat appartementsrecht behoren. Denk bijvoorbeeld aan de lift in de woontoren en de lift in de kantoortoren. Deze scheiding zorgt ervoor dat eigenaren alleen bijdragen aan kosten die relevant zijn voor hun specifieke deel van het gebouw.

Verenigingen van Eigenaren: Meervoudig Lidmaatschap

Als eigenaar kunt u lid zijn van één of meerdere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Bijvoorbeeld, wanneer u een woning koopt, zult u waarschijnlijk ook een parkeerplaats willen hebben in de garage. In dat geval wordt u lid van zowel de VvE van de woontoren als de VvE van de parkeergarage. Elke VvE houdt toezicht op hun eigen gedeelte van het complex, waardoor eigenaren alleen verantwoordelijk zijn voor de kosten binnen hun specifieke VvE.

VvE Bijdrage: Een Financiële Puzzel

Wat betreft de VvE bijdrage, bent u verschillende bijdragen verschuldigd aan de verschillende VvE’s waartoe u behoort. Dit betekent dat u bijdragen moet betalen voor het reservefonds van zowel de woontoren als de parkeergarage.

Slotgedachten: Belang van Splitsingsakten

De splitsingsakte is van essentieel belang voor de eigenaar van een appartementsrecht. Het bevat de rechten en plichten die aan het eigendom zijn verbonden. Bij grotere complexen zijn zowel de hoofdsplitsingsakte als de ondersplitsingsakte van belang. Voordat u overgaat tot aankoop van een appartementsrecht, is het daarom cruciaal om deze documenten grondig te bestuderen en eventuele vragen bij de verkoper neer te leggen. Mocht deze u geen duidelijkheid kunnen verschaffen, laat u dan nader adviseren, bijvoorbeeld door een notaris.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!