Een Woning Splitsen in Appartementen: Hoe Werkt Dat?

Met de huidige woningnood in Nederland kan het splitsen van een woning in appartementen een aantrekkelijke optie zijn. Door een woning te splitsen, maak je van één huis meerdere zelfstandige woningen, die vervolgens verhuurd of verkocht kunnen worden. Dit proces is echter niet zonder uitdagingen en vereist een goed begrip van de bijbehorende regels en procedures. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste aspecten van het splitsen van een woning in appartementen.

Wat is Woning Splitsen?

Woning splitsen betekent het omvormen van een bestaande woning tot meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit kan zowel aantrekkelijk zijn voor huiseigenaren die hun woning als te groot ervaren als voor investeerders die extra inkomsten willen genereren door verhuur of verkoop van de nieuwe wooneenheden. Hoewel het een interessante oplossing kan zijn, zijn er verschillende juridische en technische stappen die doorlopen moeten worden.

Twee soorten Splitsingen: Bouwkundig en Kadastraal

Er zijn twee manieren om een woning te splitsen: bouwkundig splitsen en kadastraal splitsen.

Bouwkundig Splitsen

Bij bouwkundig splitsen wordt een woning opgedeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden die voornamelijk voor verhuur bedoeld zijn. Dit type splitsing vereist altijd een omgevingsvergunning, die aangevraagd kan worden via het omgevingsloket van de gemeente. De voorwaarden voor het verkrijgen van deze vergunning zijn onder andere:

  • De aanwezigheid van brand- en rookmelders.
  • Geluidsisolerende maatregelen.
  • Vluchtwegen voor noodgevallen.
  • Voorzieningen zoals badkamers en sanitair in beide wooneenheden.

Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, dat alle bouwtechnische regels en normen omvat. Het belangrijkste doel van deze voorschriften is de veiligheid en leefbaarheid van de bewoners te waarborgen.

Kadastraal Splitsen

Wanneer de zelfstandige wooneenheden bedoeld zijn voor verkoop, is kadastrale splitsing noodzakelijk. Deze vorm van splitsing is juridisch complexer en vereist dat elke wooneenheid een eigen badkamer, sanitair, keuken, huisnummer en voordeur heeft. Ook voor kadastrale splitsing is een omgevingsvergunning nodig. Na het verkrijgen van de vergunning, moet de splitsing juridisch vastgelegd worden bij het Kadaster. Dit proces omvat ook een splitsingsakte, die door een notaris moet worden opgemaakt en ingeschreven bij het Kadaster.

Omgevingsvergunning en Bestemmingsplan

Een cruciaal onderdeel van zowel bouwkundige als kadastrale splitsing is de omgevingsvergunning. De grootste juridische hindernis hierbij is het bestemmingsplan van de gemeente. Dit plan bepaalt hoeveel woningen er op een bepaald perceel mogen staan. Gemeenten hebben echter de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan als de extra wooneenheden ruimtelijk en sociaal gezien passend zijn. Het is dus van belang om vooraf goed te informeren bij de gemeente over de mogelijkheden en beperkingen.

Kosten van Woning Splitsen

De kosten voor het splitsen van een woning kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de omvang van de verbouwing en de specifieke eisen van de gemeente. Factoren die invloed hebben op de kosten zijn onder andere:

  • Bouwkundige aanpassingen zoals geluidsisolatie en brandveiligheidsvoorzieningen.
  • Juridische kosten voor het opstellen en inschrijven van de splitsingsakte.
  • Kosten voor vergunningaanvragen en eventuele leges.

Het is raadzaam om een gedetailleerd kostenoverzicht te maken en mogelijk een bouwkundig adviseur in te schakelen om onverwachte uitgaven te voorkomen.

De Rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Bij het splitsen van een woning in appartementsrechten ontstaat automatisch een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, zoals het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en het beheer van het gebouw. De koper van een appartementsrecht wordt automatisch lid van de VvE en is gebonden aan de regels en verplichtingen die binnen de vereniging gelden.

Conclusie

Het splitsen van een woning in appartementen kan een effectieve manier zijn om extra woonruimte te creëren en tegelijkertijd financiële voordelen te behalen. Het proces vereist echter zorgvuldige planning, naleving van bouwtechnische en juridische eisen, en een goede samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen. Door je goed voor te bereiden en de juiste stappen te volgen, kun je succesvol een woning splitsen en profiteren van de voordelen die dit met zich meebrengt.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!