Geluidsoverlast door loopgeluiden van buren in uw VvE

Bijna 1 miljoen Nederlanders heeft last van buren die met hard schoeisel over harde vloerbedekking lopen. In de top-5 van erg hinderlijke buurgeluiden staat ‘lopen’ met 7% op de tweede plaats – direct achter muziek, maar boven klussen en huisdierenherrie. De Nederlandse Stichting Geluidshinder in Delft heeft daarom de brochure ‘Geluidshinder – Lopen‘ uitgebracht. Dit boekje geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de hinder door loopgeluiden. Zo bevat het informatie over de geluidswerende prestaties van harde en zachte vloerbedekkingen, van plavuis tot hoogpolig tapijt. Informatie over de eisen die er gesteld worden en hoe die gerealiseerd kunnen worden, maar ook over wat mensen van elkaar accepteren en wat niet.

 

Wat is acceptabel?

Zelfs de beste geluidsisolatie is niet opgewassen tegen mensen, die geen rekening houden met anderen. Met harde hakken of zolen kan niet geluidloos worden gelopen op harde vloerbedekking in een kamer, gang of op de trap. Nu hoor je altijd wel iets van het burenleven in rijtjeshuizen of etagewoningen. Wat is acceptabel? De NSG heeft hierover informatie. Verenigingen van eigenaren kunnen daar gebruik van maken als zij een bemiddelde rol willen vervullen. Gelukkig houden de meeste mensen rekening met elkaar. Zij stellen grenzen aan hun gedrag omdat zij weten wat hinder betekent. Er is onderzoek gedaan naar wat mensen van elkaar verdragen. Loopgeluiden van buren worden over het algemeen overdag wel geaccepteerd, mits ze niet te hard zijn, niet te vaak voorkomen en niet te lang duren.

Isoleren bij de bron

Loopgeluid is een zogenaamd contactgeluid. Als u wordt gehinderd door de ferme stappen van uw naaste buurman heeft het plaatsen van een voorzetwandje dan ook weinig zin. De geluidstrillingen verplaatsen zich via hun vloer naar de uwe. (Denk niet dat de ankerloze spouwmuur uw redding is. Geluid zoekt dan zijn weg via de gemeenschappelijke fundering!) Klepperen de hakjes van uw bovenbuurvrouw, dan is het aanbrengen van een verlaagd plafond in de meeste gevallen ook zinloos. De muren nemen via de betonvloer het geluid over. Contactgeluiden zijn het best bij de bron te bestrijden, dat wil zeggen: bij de veroorzaker. Deze moet zijn gedrag aanpassen en/of voor een technische oplossing kiezen. De NSG-brochure geeft een aantal mogelijkheden. Iedere woonsituatie is anders. Het maakt groot verschil of u woont in een vooroorlogse etagewoning met houten vloeren, een betonnen flatgebouw uit de jaren zestig en zeventig, een eengezinswoning in een nieuwbouwwijk of een appartement in een modern complex met zwevende dekvloeren.

Conflicten

Als u in een flat of appartement woont, zijn er meestal reglementen waarin is aangegeven waaraan de vloerbedekking qua geluidswering moet voldoen. Dat er desondanks nog zoveel vragen juist uit dat type woning bij de NSG binnenkomen, hangt vaak samen met die reglementen. Want niet altijd is duidelijk wat er verlangd wordt. Wat is een harde vloerbedekking? En welke ondervloer is geschikt? Wat te doen bij hinder? Vragen die allemaal beantwoord worden in de NSG-brochure.

Eenvoudige oplossingen

De brochure maakt duidelijk dat betrekkelijk eenvoudige oplossingen best te vinden zijn. Zacht schoeisel, een speelkleed onder de blokken en autootjes, een loper in de keuken, viltjes onder het meubilair, tapijttegels op de traptreden, geluidsdempers op de deuren (ook die van de keukenkastjes!) en stootrubbers langs de garagedeur.
De NSG-brochure biedt technische oplossingen om hinder te voorkomen, maar besteedt vooral uitgebreid aandacht aan sociale gedragsnormen.

Belangrijkste punten om te onthouden:

  • Geluidsoverlast veroorzaakt door loopgeluiden is een veelvoorkomend probleem in een VvE.
  • Maatregelen zoals het dragen van zacht schoeisel binnenshuis en het plaatsen van viltjes en rubbertjes kunnen de geluidsoverlast verminderen.
  • Het is belangrijk om het onderwerp geluidsoverlast te bespreken op een Algemene Ledenvergadering van de VvE.
  • Het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE bieden mogelijkheden om geluidsoverlast aan te pakken.
  • Communicatie en duidelijke afspraken met alle bewoners zijn essentieel om burenleed te verminderen.

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Het laatste VvE.nl nieuws in jouw mailbox. Meld je nu aan voor de VvE.nl nieuwsbrief!